Skip to main content

Klart för projektet Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:35 CEST

Näringslivsenheten, Karlshamns kommun, har fått klartecken om EU-finansiellt stöd för projektet Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn. Beskedet innebär att strukturfondsprojektet nu startar i de lokaler som har förberetts i mejeriets tidigare anläggning i Karlshamn.
Sedan den 1 oktober 2008 har ett förprojekt pågått kring livsmedelsutveckling i Karlshamn. Förprojektet har finansierats av länsstyrelsen och i avvaktan på besked om EU-stöd har förberedelser av bland annat lokaler och utrustning genomförts. Lokalerna, en 350 kvadratmeter stor anläggning, ägs av Castellet Bruk AB.
Strukturfondsprojektet Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn syftar till att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Projektet ska stödja utvecklingen av nya produkter, tjänster och processer. Målgruppen för verksamheten är livsmedelsindustrin, lantbruksföretagen och organisationer inom livsmedelsbranschen i regionen. Samverkan sker med rad aktörer och projekt som riktar sig till livsmedelsindustrin. Projektägare är Karlshamns kommun och rekrytering pågår vad gäller verksamhetsledare för projektet.
Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn är tänkt att vara en flexibel kundanpassad anläggning då små och stora aktörer i livsmedelsbranschen kan hyra in sig och få tillgång till erfaren branschpersonal.

Vid frågor, kontakta: Ulrika Nordén Johansson, näringslivschef, Karlshamns kommun, tel 0454-811 19, 070-266 62 26 Lennart Lindahl, Idéon Agro Food, tel 046-286 29 52