Skip to main content

Kommunfullmäktige: Reservkraft vid äldreboendena utreds

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:18 CET

Under 2007 ska Karlshamns kommun se över möjligheten till att äldreboende utrustas med reservkraft i någon form. Kommunfullmäktige tog vid sitt senaste sammanträde, måndagen den 5 februari, beslut om att en lägesrapport snarast ska lämnas till kommunstyrelsen, dock senast i november.

Tanken är att säkra upp elförsörjningen inom kommunens äldre- och handikappomsorg och att detta ska ske i etapper. Inledningsvis föreslås bland annat att anläggningarna ska förberedas för inkoppling av mindre elaggregat till cirkulationspumpar för värmeförsörjning.

Senast i november vill kommunstyrelsen ha en lägesrapport i ärendet och för lägesrapporten ska kommundirektören svara. Kommundirektören är också den säkerhetsansvarige i Karlshamns kommun.

Vidare ställde sig kommunfullmäktige positiv till att alkobommar införs i anslutning till färjeterminalen i Stilleryd. Kommunfullmäktige vill nu att Vägverket och polisen tar ställning till alkobommarnas införande.

Kommunfullmäktige behandlade också frågan om hundrastgårdar och hundlatriner. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen eftersom det fanns frågor i ärendet som behövde kompletteras och klargöras. Bland annat om var hundrastgårdar skulle kunna placeras i kommunen. Parallellt görs översyn av antalet hundlatriner för att se om det finns behov av fler.