Skip to main content

Kraftsamling för kulturen

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:46 CEST


Tisdagen den 16 september arrangeras en tema- och inspirationsdag med inriktning på det kulturpolitiska programmet i Karlshamns kommun. Temadagen äger rum i Lokstallarna, Karlshamn, och riktar sig till politiker och tjänstemän i den kommunala organisationen och bolagen. Inbjudna är också representanter för Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund, näringslivsrådet, BRÅ, fackliga organisationer, arbetsförmedlingen, kultur- och hembygdsföreningar och studieförbund.

Kulturen står i fokus när kulturnämnden och utbildningsförvaltningen bjuder in till en inspirerande temadag. Arrangemanget är en gemensam kraftsamling med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Syftet med dagen är att deltagarna tillsammans ska dra upp riktlinjer för genomförandet av det kulturpolitiska programmet. Medverkar gör Sven Nilsson (forskare och författare), Erica Månsson (Regionförbundet Södra Småland, Cultural Planning), Eva Cronquist (konstpedagog), Lars Palm (konstnär) och Gunilla Kindstrand (frilansjournalist, programledare och samtalsledare).

Temadagen pågår klockan 08.30-17.00.

Se bifogad fil för ytterligare information om arrangemanget och kontaktuppgifter.

Bifogade filer

PDF-dokument