Skip to main content

Lyckade integrationsprojekt sådde frön

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 06:00 CEST

Tack vare det ekonomiska integrationsstöd som kommunen delat ut har 24 projekt kunnat starta och nå framgång. Många av projekten har varit så lyckade att de idag ingår i föreningarnas och organisationernas ordinarie verksamhet.

– Det har varit fantastiskt att kunna medverka till att väcka intresse för integrationsarbetet och se den glädje som projekten har medfört, säger Ingmar Holgersson, integrationsstrateg i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun fick under 2016 en statlig pott på 2,1 miljoner kronor som fram tills nyligen har delats ut till integrationsfrämjande projekt som bidragit till ett hållbart inkluderande samhälle. Bidraget var ett engångsbelopp som kunde sökas av föreningar, organisationer och verksamheter i Karlshamns kommun för att kunna bedriva olika integrationsprojekt inom områdena kultur, utbildning, idrott, fritid och hälsa. Syftet var att projekten skulle göra möten möjliga, utveckla framtidstro, stimulera utbyten och utveckla lärande och förståelse tillsammans med nyanlända. Bidraget var populärt och det kom in drygt 35 ansökningar. Det var kanslichefen som tillsammans med en arbetsgrupp bestående av integrationsstrategen, representanter från kommunledningen och övriga förvaltningar som löpande beslutade vilka projektidéer som skulle få bidrag. Allt som allt tilldelades 24 olika projektidéer pengar som skulle täcka de extra kostnader som projektet medförde, som exempelvis kostnader för personal, utbildningar, tolk eller material.

– Många projekt ingår nu i ordinarie verksamhet och kommer även efter projekttiden att fortsätta bedrivas, säger Ingmar Holgersson som genom besök hos de olika verksamheterna har fått ett nytt nätverk som han kommer att fortsätta utveckla och hjälpa på olika sätt.

Ingmar Holgersson märker ett ökat intresse från föreningarnas sida för denna typ av integrationsinsatser.

– Jag hoppas att vi från kommunens sida även framöver ska kunna bidra för att kunna utveckla denna typ av integrationsverksamhet som gynnar hela samhället i slutänden!

Här kan du läsa om några av integrationsprojekten som fallit väl ut:

Blekinge Uppfinnareverkstad i Svängsta

Karlshamns United

KABO – En liten bit av Sverige

Sjung oss in

Judo

För mer information kontakta: "BLEKINGE UPPFINNARVERKSTAD" Ivan Judinsson, 0705-83 54 85; "KARLSHAMNS UNITED" Ilir Alaj, 0700-58 32 16; "KABO -En liten bit av Sverige" Cecilia Clang, 0708- 74 96 29; "SJUNG OSS IN" Camilla Bengtsson, 0705-71 25 33; "SVENSKA JUDOFÖRBUNDET" Erik Vesterlund. 0705–80 94 99; eller Ingmar Holgersson, integrationsstrateg i Karlshamns kommun, på mobiltelefon 0733-57 61 54.