Skip to main content

Nu invigs etapp 2 av Nya Gustavsborg i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 15:39 CEST

Fredagen den 17 juli klockan 10.00-14.00 sker invigningen av Nya Gustavsborgs andra etapp. Invigningen sker på innergården och inleds med underhållning av Karlshamns musikkår, därefter svarar Sven-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande, (s), för invigningstal. ~Personalen visar runt och det bjuds på enklare förtäring.


I april 2007 sa kommunfullmäktige i Karlshamns kommun ja till en total ombyggnad och nybyggnad av Gustavsborgs särskilda boende i Karlshamn. Nu har ytterligare en etapp slutförts. Denna senaste ombyggnad som avser boendet på Matrosgatan 15 omfattar 45 lägenheter och en total yta på 4813 kvadratmeter varav 1100 kvadratmeter sekundära utrymmen. De två etapperna som genomförts innebär att det totala tillskottet blir 95 lägenheter. Invigning blir den 17 juli klockan 10-14.


En av de ombyggda delarna som kommer att visas är "Soldäcket", ett före detta~konferensrum, som nu har bytt skepnad till ett samlingsrum för vårdtagare deras anhöriga och personal. Uppbyggnaden av rummet bygger på en arbetsmetod som heter reminiscens, återskapa bilder från det förflutna. Initiativtagarna arbetsterapeut Christina Sigvant och enhetschef Marie Berglöf berättar att syftet är att stimulera alla sinnen, syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans och på det sättet lyfta fram minnesbilder och skapa samtal.~
Den totala kostnadsramen för båda etapperna är 117 miljoner kronor men den slutliga kostnaden kommer att bli några miljoner lägre. Ombyggnad av storköket på Gustavsborg har också utförts och var klart den första februari 2009 inom angiven kostnadsram på 8,5 miljoner kronor. Totalentreprenör för ny- och ombyggnationen är Skanska AB.~~
Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson (s) säger i en kommentar:
- De satsningar kommunen gör kring nybyggnation och renovering av äldreboende och förskolor är viktiga investeringar för att de som bor i kommunen ska känna trygghet i vardagen. Gustavsborg är ett bra exempel på detta där vi inte bara byggt om och byggt till boende och kök utan vi har också fattat beslut om att på Matrosgatan skapa ett seniorboende som ska vara ett alternativ för den som vill ha trygghet och service nära ett serviceboende, samtidigt som man har ett självständig eget boende.~


Vid frågor, kontakta:
Sven-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande, 0454-811 01, 070-589 01 08
Owe Fridlund, projektchef, tel 0454-819 06, 0708-49 28 91