Skip to main content

Positivt resultat för Omsorgsnämnden 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 13:10 CET

Omsorgsnämnden visar ett resultat på 14 miljoner kronor för 2016. Det positiva resultatet beror främst på personalens väl genomförda och långsiktiga effektiviseringsåtgärder.


Omsorgsförvaltningen har under flera år arbetat med effektiviseringsåtgärder. Smartare arbetssätt inom hemtjänsten och den statliga äldresatsningen är några av de åtgärder som ligger till grund för årets positiva resultat.

− Vi börjar se frukten av ett långsiktigt effektiviseringsarbete. I likhet med övriga Sverige står vi inför stora utmaningar de kommande åren med en åldrande befolkning och därmed ett växande behov av stödinsatser. För att klara detta behöver vi ständigt arbeta med att hushålla med våra resurser. Årets resultat visar att vi är på rätt väg och det är tack vare våra anställdas engagemang och fina insatser, säger Omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S).

Det är flera viktiga insatser som har bidragit till den positiva avvikelsen på cirka två procent jämfört med budget. Äldresatsningen har gett förvaltningen möjlighet att utöka bemanningen för att prova nya flexiblare arbetssätt. Ökade hyresintäkter och färre timmar inom hemtjänsten jämfört med prognosen har också bidragit till det positiva resultatet. Ett annat exempel är att personalen omfördelade sina uppdrag på ett effektivt sätt när Östralycke stängde sin verksamhet i samband med den pågående renoveringen.

För mer information, kontakta Omsorgsnämndens ordförande Leif Håkansson (S), telefon 073 973 56 84.