Skip to main content

​Pressinbjudan: Nya EU-pengar till Vux för att förhindra studieavhopp

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 07:46 CEST

Vägga Vuxenutbildning har i år beviljats mest EU-pengar i Sverige inom Erasmus+. Drygt en halv miljon kronor beviljades vuxenutbildningen i Karlshamn till sitt projekt för att minska studieavhoppen och att öka kunskapen kring mångkultur.

– Vi på Vägga Vuxenutbildning är jätteglada över att åter igen blivit beviljade EU-pengar inom Erasmus+ och kommer att arbeta vidare med detta mot uppsatta mål inom Kompass Karlshamn och i linje med vår certifiering inom hållbar utveckling, säger Jim Nilsson, Erasmus+-koordinator på vuxenutbildningen i Karlshamn.

Årets projekt fokuserar främst på att minska avhoppen ytterligare och hur vuxenutbildningen kan bli bättre på att integrera elever både med studiesvårigheter och kort skolbakgrund i sin verksamhet för att ge dem en positiv bild av skolan och öka deras möjligheter till en bättre framtid.

– Vi har sett att kompetensutvecklingsprojekten inom Erasmus+ har lett till att fler slutför sin påbörjade utbildning, men det finns fortfarande för många som av olika anledningar hoppar av pågående utbildning, något som vi vill fortsätta arbeta med för att kunna förhindra, säger Maria Olsson Aasen, rektor för Vuxenutbildningen i Karlshamn.

En ökad kunskap kring mångkultur är ett annat prioriterat område för att underlätta integrationen i skolan och det Svenska samhället. Erfarenhetsutbytet med pedagoger från andra länder är en av faktorerna som bidrar till ökad kunskap.

– Vägga Vuxenutbildning har varit delaktiga inom olika internationella utvecklingsprojekt sedan 2013 både inom och utanför EU. 2015-2016 bedrev vi Sveriges största fortbildningsprojekt inom Vuxenutbildning i Erasmus+, och detta projekt var till stor del grunden till det projekt vi driver idag, säger Jim Nilsson.

Medierna bjuds in för att under en eftermiddag delta då vuxenutbildningens olika kvalitetsgrupper träffas och visar vad de fått ut av Erasmus+ projekten och hur det förbättrat och inspirerat andra i organisationen.

Datum: onsdagen den 13 september

Tid: 13-15.30

Plats: Vuxenutbildningen, Väggaskolan, A-huset (den röda byggnaden), rum A 316.

Välkomna!

Kontakt: Jim Nilsson, Erasmus+-koordinator, telefon 0454-57 45 58.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.