Skip to main content

​Pressinbjudan: Parkeringens roll i hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 08:16 CEST

Karlshamns kommun bjuder in till en inspirationsdag kring temat parkering

Karlshamns kommun anordnar en inspirationsdag den 24 augusti för kommunala politiker, förvaltningschefer och andra nyckelpersoner, kommunalt bostadsbolag, privata aktörer som äger, förvaltar eller planerar för parkeringshus.

Umeå kommuns parkering­saktiebolags VD Elin Pietroni och tidigare VD Håkan Gustafsson presen­terar under eftermiddagen hur Umeå arbetat strategiskt med parkeringsfrågan och vilka nyck­elaktörer som behövdes.

Pressträffen hålls klockan 12:30-13:00 torsdagen den 24 augusti i kansliets lokaler. Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) och stadsarkitekt Emina Kovacic presenterar syfte och mål med dagen. Håkan Gustafsson och Elin Pietroni sammanfattar sina erfarenheter av att arbete strategiskt med parkeringsfrågan i Umeå.