Skip to main content

Utvärdering medborgarlöfte 2018

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2019 07:00 CET

I medborgarlöftet 2018 arbetade Lokalpolisområde Karlshamn och Karlshamns kommun gemensamt med ”tryggare centrum”. Nu har arbetet utvärderats och en del i utvärderingen är att vi gemensamt även under 2019 har likartad inriktning av vårt medborgarlöfte.

Under 2018 avsåg Lokalpolisområde Karlshamn aktivt arbeta med att öka de trygghetsskapande åtgärderna i Karlshamns centrum under kvällstid. Detta har uppfyllts genom fotpatrullering i centrum, främst i området kring torget och Drottninggatan samt stadens gallerior. Trafikkontroller har genomförts i centrummiljön både under dag- och kvällstid. Lokalpolisområdet har också utfört ett antal krogtillsyner och besök på stadens krogar under helgkvällar och nätter.

Karlshamns kommun skulle under 2018 genomföra trygghetsvandringar i centrum. Den första genomfördes på våren och den andra under senhösten. Kommunen har verkat för att åtgärda de brister som identifierades under den första trygghetsvandringen vilket har gett ökad upplevd trygghet. Åtgärder har bland annat varit att förbättra belysning, ansa buskage och förankra parkbänkar i marken. En annan viktig åtgärd är att bibliotekets fria WiFi stängs av när biblioteket stänger för kvällen. Under 2018 genomfördes 46 stycken tillsynsbesök på restauranger i kommunen, bland annat i syfte att öka tryggheten på restaurangerna. Kommunen har som i ett led att minska nedskräpningen i centrum påbörjat utbyte av papperskorgar till en större och fågelsäkrad modell.

För mer information kontakta: Anna Sunnetoft, trygghetssamordnare i Karlshamns kommun, 0454-810 43.