Skip to main content

Drivkrafter hos forskare – hjälpa patienter och finansiera forskning

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:54 CEST

KI Innovations har kartlagt vilka drivkrafter som ligger bakom forskares ambitioner att kommersialisera resultaten av sin forskning.  Ett av de viktigaste motiven är att forskningsresultat kommer till praktisk nytta i vården genom till exempel nya läkemedel. Men även chans till ekonomiska fördelar spelar in – framförallt för att kunna finansiera fortsatt forskning.

 KI Innovations tar emot och utvärderar forskningsresultat och bistår forskare med allt från projektledning och patentering till licensiering och bolagsbildning. I syfte att utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten har KI Innovations nu låtit undersöka vad som driver forskare att kommersialisera sina akademiska upptäckter.

 Ett av de viktigaste motiven är att deras forskningsresultat kommer till nytta och användning, och att det därmed finns en konkret möjlighet att hjälpa patienter. Det kan ske genom att ett nytt läkemedel når marknaden eller att en ny behandlingsmetod introduceras i vården.

En annan avgörande drivkraft är att forskare gärna ser att deras forskning får spridning och att fynden kan utgöra grund för andra forskare att bygga vidare på. Även möjligheten att tjäna pengar på sina resultat spelar in, och här anges möjligheten att kunna fortsätta forska som det viktigaste motivet.

Trovärdig motpart
Parallellt har ytterligare en kartläggning gjorts för att ta reda på hur nöjda de forskare som samarbetat med KI Innovations är med det professionella stöd de fått. Här handlar svaren om ”en trovärdig och pålitlig motpart med hög kompetens” – men det finns också kritiska synpunkter om otillräcklig budget.

På en skala från 1 till 10 ger forskarna KI Innovations ett genomsnittligt betyg på drygt 7.

 – Vi är väldigt nöjda, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations. Vi är glada åt att vi anses drivande och professionella. Dessutom har vi fått nya insikter kring hur vi kan effektivisera arbetet och hur samarbetet kan bli ännu bättre.

Djupintervjuer av forskare
Rapporterna har tagits fram med hjälp av en projektledare från Uppsala universitet som har djupintervjuat forskare om deras erfarenheter av och syn på kommersialisering av akademiska upptäckter.

– Genom de här rapporterna har vi fått ny och värdefull kunskap om hur vi kan vässa oss ytterligare för att ge forskarna bästa tänkbara stöd i kommersialiseringsprocessen, säger Lilian Wikström. 

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:

Lilian Wikström, vd, telefon 070-453 31 17

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera