Skip to main content

Är du vinnare av Skåne Solar Award eller Skånes vindkraftspris 2013?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 07:30 CET

Nu är det dags att nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris. Priserna delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet, Skånes Energiting 2013.

Nominering
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst. Förslagen skall vara oss tillhanda senast fredagen den 22 mars 2013. Du kan läsa mer om priserna och lämna förslag på Solar Region Skånes webbsida och Skånes vindkraftsakademis webbsida.

De nominerade bidragen offentliggörs för Skåne Solar Award senast 6 maj och för Skånes vind-kraftspris senast 20 maj. Vinnarna offentliggörs vid prisutdelningen.

Prisutdelning
Skåne Solar Award och Skåne vindkraftspris delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiom-rådet, Skånes Energiting 2013. Årets upplaga av Skånes Energiting går av stapeln den 11 juni med temat “Fossilbränslefritt Skåne 2020". Evenemanget arrangeras av Energikontoret Skåne. Priserna delas ut i samarbete med Serviceförvaltningen Malmö stad och E.ON Värme.

Skåne Solar Award
Solar Region Skåne, tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne, delar ut Skåne Solar Award 2013. Tävlingen består av två klasser, ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Priset tilldelas den anläggning i Skåne som under 2012 färdigställts och som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Anläggningar som har en innovativ och nyskapande karaktär skall särskilt premieras.

Priset och en prissumma på 10 000 kr tilldelas den arkitekt eller motsvarande som svarat för ut-formningen av anläggningen (vilket även kan vara exempelvis leverantören). Diplom tilldelas ägaren och leverantören av anläggningen.

Skånes vindkraftspris
Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse som tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Priset består av omnämnande och diplom.

Priset delas ut av Skånes vindkraftsakademi som är en ideell förening och ett regionalt forum för vindkraftfrågor i Skåne. Föreningen är en plattform för samarbete och diskussion med medlemmar från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv.

Kontakt
Anna Cornander, verksamhetsledare Solar Region Skåne, anna.cornander@kfsk.se, 0709-719967
Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi, anna.tibbelin@kfsk.se, 0709-719997

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.

Läs mer om oss på www.energikontoretskane.se

Bifogade filer

PDF-dokument