Skip to main content

Brett stöd ska ge Skånes företag bättre energianvändning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:00 CET


Att minska energianvändningen i företaget är sällan högst upp på agendan och kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar Energimyndigheten, de regionala energikontoren och länsstyrelserna nu på att bygga upp kompetens i företagen för att de ska kunna driva sitt energiarbete framåt.

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

Energikontoren och länsstyrelserna viktiga regionala aktörer

Satsningen görs i samarbete mellan Energimyndigheten, de regionala energikontoren och länsstyrelserna. Tillsammans har de ett viktigt arbete att stötta och hjälpa företag över hela landet att komma igång eller ta energiarbetet vidare.

På Energikontoret Skåne har man under hösten förberett sig för arbetet att stödja företag i regionen.

– Vi vet att företag har mycket att vinna på att arbeta med energieffektivisering. Och de skånska företagens medverkan till minskad energianvändning är viktig för att vi ska nå våra energi- och klimatmål i Skåne och Sverige, berättar Helena Tillborg, chef för Energikontoret Skåne.

En bra början för ett företag är att göra en energikartläggning av företagets energianvändning, något som företagen inom ramen för satsningen kan söka bidrag för hos Energimyndigheten. Även bidrag för fördjupande studier inför en energieffektiv investering kan sökas. Ta hjälp av Energikontoret Skåne om du har frågor kring tillgängliga stöd.

Nätverk för energieffektivisering över hela landet

En annan del i satsningen är de nätverk som startas upp ute i landets alla regioner. I Skåne söker vi företag till fem nätverk som startar under våren 2016. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar igång ett systematiskt och strukturerat arbete med energifrågan. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland där man drivit liknande nätverk som åstadkommit goda resultat.

– Erfarenhetsutbyte mellan företag ger bra draghjälp för att komma vidare i energiarbetet. Genom nätverket får du hjälp att ta nästa steg – vilket kan minska inte bara energianvändningen utan även förbättra arbetsmiljön säger Anna Evander, nätverkskoordinator Energikontoret Skåne.

Finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Satsningen som pågår fram till 2020 görs inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik där Energimyndigheten bidrar i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Fokus ska ligga på insatser inom det tematiska området ”stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Den svenska regeringen finansierar med 40 miljoner kronor per år och Energimyndigheten ska utöver det ansöka om ytterligare 40 miljoner kronor per år från EU.

Kontakt

Fredrick Andersson, fredrick.andersson@energimyndigheten.se Energimyndigheten 016- 544 23 27

Carin Karlsson, carin.karlsson@energimyndigheten.se Energimyndigheten 016-544 21 79

Anna Evander, anna.evander@kfsk.se Energikontoret Skåne 072- 885 49 14

Emelie Karlsson, emelie.karlsson@kfsk.se Energikontoret Skåne 072- 885 49 28

Mer information

http://kfsk.se/energikontoretskane/verksamhetsomraden/naringsliv/

www.energimyndigheten.se/smf

Företagsexempel: Vi minskade vår energianvändning

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.