Skip to main content

Finalister för Skåne Solar Award 2019 klara!

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 08:01 CEST

Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept, gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Priset delas ut av Solar Region Skånes ordförande Staffan Fredlund under Skånes Energiting tisdagen 4 juni i Malmö.

Sponsorer för Skåne Solar Award 2019 är E.ON Energilösningar, Kraftringen, Malmö stad, Region Skåne, Wihlborgs Fastigheter samt Öresundskraft.

Finalisterna är:

Christian Künkel, Lund

Fastigheten Skolbänken 7 i Lund är ett gott exempel på en tekniskt genomtänkt och estetiskt tilltalande anläggning där husets originalutseende har bevarats. Anläggningen är en totaloptimering, där hela takytan utnyttjas – en inspiration för grannar och förbipasserande i området.

Internationella Skolan, Lund

Vid uppförandet av solenergianläggningen på idrottshallen vid den Internationella skolan i Lund har stor omsorg visats för den kulturhistoriska miljön i området. Anläggningen är dimensionerad för lokal konsumtion och bidrar till Lunds kommuns miljömålsprogram, samtidigt som den bidrar till ett ökat intresse för solceller hos elever och andra besökarna.

Tepe, Malmö

Tepe Munhygiensprodukter AB har med genomförd installation visat på ett ambitiöst och långsiktigt miljöengagemang, där satsningen på solenergi är en del av deras helhetstänk. Den stora, tekniskt välgjorda och inspirerande anläggningen på lokalerna i Malmö utnyttjar takytan på ett effektivt och estetiskt tilltalande sätt.

I juryn för Skåne Solar Award 2019 ingår:

Anders Modin Eriksson – arkitekt, Fojab Arkitekter

Cerina Wittbom – forskningskoordinator, Lunds universitet

Jörgen Johnsson - Business Area Manager - Power Grid, ABB

Kristina Fägerskiöld – hållbarhetsstrateg, Helsingborgs Stad (styrelsens representant)

Lisa Ossman – gruppchef för Människa-teknik och Solenergi, RISE

Mats Matsson – arkitekt, MATSSON Architects

Mikael Johansson – delägare och försäljningsansvarig, Solelgrossisten Sverige AB

Niklas Renfro – energi- och klimatrådgivare, Malmö Stad

Läs mer om Skånes energiting här!

För mer information kontakta gärna:

Hanna Bach
Verksamhetsledare Solar Region Skåne
Tel: 0728-85 48 91
E-post: hanna.bach@kfsk.se

Om Solar Region Skåne

Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål att regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av solenergi. Solar Region Skåne fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi. Syftet är att på ett neutralt och sakligt sätt sprida kunskap och information om olika solenergitekniker för att på så sätt öka intresset och kompetensen hos olika aktörer inom solenergibranschen och hos allmänheten. Läs mer på solarregion.se

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.