Skip to main content

Finalister för Skånes vindkraftspris 2017 klara

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2017 07:25 CEST

Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom film, föreläsningar och publikationer.

Foto: Jens Rydell

Vismarlövsgården, som via sol och vind vill vara självförsörjande på elenergi, drivs med målsättningen att bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Gården drivs av familjen Thulin och har 2016 investerat i ett småskaligt vindkraftverk vilket används som demonstrationsverk och pedagogiskt exempel. På så sätt bidrar gården till kunskapsspridning som kan leder till ökad förståelse för hållbarhet och förnybar energi.

Foto: Jens Thulin

Vinaren presenteras vid prisutdelningen som sker den 13 juni vid Skånes Energiting.

I juryn för Skånes vindkraftspris 2017 ingår:

  • Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare
  • Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad
  • Roland Flaig Wind Operations, Head of EU North, E.ON
  • Anna Peterson, Landskapsarkitekt och adjunkt, SLU

För mer information kontakta gärna:
Jakob Economou
Verksamhetsledare Skånes Vindkraftsakademi
Tel: 0728-85 49 45
E-post: jakob.economou@kfsk.se

Om Skånes Vindkraftsakademi
Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen ska kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter.

Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Kansliet för föreningen Skånes vindkraftsakademi finns på Energikontoret Skåne. Läs mer på skansesvindkraftsakademi.se

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.