Skip to main content

Finalister för Skånes vindkraftspris 2018 klara!

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 10:46 CEST

De nominerade; Lennart Värmby (postumt), De boende i Simris och Mandelmanns gård

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Finalisterna är:

Lennart Värmby (postumt)

Lennart Värmby har varit en tongivande och färgstark kraft länge som banade väg för vindkraften i Skåne och övriga Sverige. Han var bl.a. med att införa elcertifikatssystemet och var under tio år en av regeringens fyra vindkraftsamordnare. Sitt första uppdrag som samordnare var 2006 när vindkraftsparken som planerades vid Maltesholms gods och till slut uppfördes av Vattenfall 2016. Han ställde alltid upp, hjälpte till och inspirerade som ingen annan in i det sista! Lennart Värmby gick bort efter en tids sjukdom i september 2017.

De boende i Simris

De boende i Simris på Österlen är engagerade och har haft en positiv attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Med vindkraft, solenergi och energilagring är målet att klara sig helt på lokalproducerad el och få väderberoende produktionsanläggningar att ge stabil och driftsäker el till de omkring 150 byborna, både privatpersoner och företag. Ett inspirerande initiativ!

Mandelmanns gård

Mandelmanns gård på Djupadal, Österlen, har nu också blivit en TV-succé. I varje program syns vindkraftverket som tillsammans med solceller gör gården, inte bara självhushållande på mat, utan även el. I en tid när det nästan bara byggs gigantiska vindkraftsparker i norr är det viktigt att även mindre verk och småägare kan finnas kvar och att deras insatser om att bidra till den gröna omställningen av samhället uppmärksammas - där inspirerar Mandelmanns gård väldigt många!

I juryn för Skånes vindkraftspris 2018 ingår:

Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare

Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad

Roland Flaig Wind Operations, Head of EU North, E.ON

Anna Peterson, Landskapsarkitekt och adjunkt, SLU

Läs mer om Skånes Energiting här!

E.ON Energilösningar och Serviceförvaltningen Malmö stad är huvudsponsorer av Skånes vindkraftspris.

För mer information kontakta gärna:

Jakob Economou

Verksamhetsledare Skånes Vindkraftsakademi

Tel: 0728-85 49 45

E-post: jakob.economou@kfsk.se

Om Skånes Vindkraftsakademi

Skånes vindkraftsakademi verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen ska kanalisera tekniska, ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och verka för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter.

Medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv. Kansliet för föreningen Skånes Vindkraftsakademi finns på Kommunförbundet Skåne. Läs mer på skansesvindkraftsakademi.se

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.