Skip to main content

Finalister klara till Skånes vindkraftspris och Skåne Solar Award 2016

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:00 CEST

Nu är årets finalister till Skånes vindkraftspris och Skåne Solar Award utsedda.

Priserna delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet Skånes Energiting, den 14 juni på Sankt Gertrud i Malmö. Evenemanget arrangeras av Energikontoret Skåne. Anmälan till arrangemanget hittar du här

Finalister Skånes vindkraftspris 2016

Anders Elmqvist, Serviceförvaltningen Malmö Stad

Anders Elmqvist har arbetat länge med Malmös planer på att öka andelen förnybar energi i kommunen. Anders är saklig, nyfiken och kunnig och har brutit ny mark för att noggrant räkna på hur mycket förnybar el kommunen kan producera från olika energislag samt i sitt arbete med att planera investeringar i kommunalt ägd vindkraft.

Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg

Arbetet med vindkraftsparken i Maltesholm påbörjades redan 2006 och har, trots många hinder på vägen, nu realiserats och är i drift under namnet Höge Väg, sedan början av 2016. Området där parken ligger är ur vindsynpunkt mycket gynnsamt och bidrar till att jord- och skogsbruk i området får en möjlighet att leva vidare.

IKEA

IKEA genomför en målmedveten satsning på vindkraft med målet att bli självförsörjande på förnybar el från vindkraft i norden. En av näringslivets stora och samtidigt en visionär och föregångare med hållbarhetsfokus.

Skånes vindkraftspris

Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse och delas i för femte året i år. Priset tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt har verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Pristagaren ska ha koppling till Skåne, är utan begränsning bakåt i tiden och behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning. Ett specialdesignat diplom tilldelas den finalist som på bästa sätt agerat i enlighet med prisbeskrivningen.

Priset delas ut av Skånes vindkraftsakademi i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad.

Finalister Skåne Solar Award 2016 - årets solcellsanläggning

Skånebeslag

Skånebeslags solcellsanläggning i Arlöv är nästan heltäckande och i stort sett svävande över takytan. Anläggningen bidrar aktivt till verksamhetens mål om att de vill minska sitt elberoende och utsläppen av koldioxid. Anläggningen kan utökas inom fastigheten och den visar även att det finns en stor potential för solcellsinstallationer på byggnader med liknande förutsättningar men på andra platser.

Tegelstugan

En kommunal ”solkarta” i kombination med en solcellsanläggning kan bidra till att skapa nyfikenhet och ökat intresse för förnybar energi. Förskolan Tegelstugan i Veberöd är ett exempel på solcellsarkitektur med en smäcker takintegrering. Anläggningen bidrar till Lunds kommuns miljömål, samtidigt som den är en del av pedagogiken. Målgruppen är främst barnen, men den riktar sig också till pedagoger, föräldrar och förbipasserande allmänhet.

Floretten

De fasadintegrerade solcellerna på kontorsbyggnaden Floretten i Helsingborg, utgör en estetiskt tilltalande del av arkitekturen. Genom att tillvarata förutsättningarna för en solcellsanläggning på mer än ett plan blir Floretten ett intressant exempel när det gäller att tillvarata vår solenergi.

Skåne Solar Award 2016

Solar Region Skåne arrangerar årligen Skåne Solar Award. Tävlingen består av två klasser, ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. I år delas inget pris ut i kategorin ”Årets solfångaranläggning”.

Skåne Solar Award och en prissumma på 10 000 kr tilldelas ägaren av anläggningen. Den arkitekt eller motsvarande som svarat för utformningen av anläggningen samt leverantören av anläggningen tilldelas ett diplom.

Skåne Solar Award sponsras av E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad.

Kontakt Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne johan.nyqvist@kfsk.se, 0728- 85 49 26

Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening som verkar för det balanserade och rationella samtalet om vindkraft i Skåne. Föreningen vill släppa in olika perspektiv och skapa möjligheter för tillitsfulla samtal.Medlemmarna kommer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och föreningsliv.

Solar Region Skåne är en ideell förening som fungerar som ett nätverk och kunskapscenter för solenergi. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål att regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi.