Skip to main content

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 08:45 CEST

Skåne Solar Award är en årlig utmärkelse som belönar de verk i regionen som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Anläggningar som har en innovativ och nyskapande karaktär premieras särskilt.

Priset och en prissumma på 10 000 kr tilldelas den som utformat den bästa solcells- respektive solfångaranläggningen som uppförts i Skåne under 2011. Diplom tilldelas ägaren och leverantören av anläggningen.

Arrangörer är Solar Region Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne. Sponsorer av priset är Serviceförvaltningen Malmö stad och E.ON.

Finalister i kategorin ”Årets solfångaranläggning”

  • Anläggning: Bostad i Staffanstorp
  • Anläggning: Bostad i Kivik
  • Anläggning: Karlsrobadet i Eslöv

Finalister i kategorin ”Årets solcellsanläggning”

  • Anläggning: VA SYD i Klagshamn
  • Anläggning: Radhus i Lund
  • Anläggning: Cafétak i Sege Park

Mer information
Mer information om finalisterna finns på Solar Region Skånes hemsida (se länk til höger) och i bifogad fil.

Vinnaren i respektive kategori offentliggörs först i samband med prisutdelningen. Skåne Solar Award 2012 delas ut vid en ceremoni på energikonferensen Skånes Energiting i Malmö den 12 juni 2012. Media är välkomna att närvara vid prisutdelningen samt under hela eller delar av Skånes Energiting. Läs mer på hemsidan för Skånes Energiting (se länk till höger) .

Kontakt
Anna Cornander, projektledare Solar Region Skåne
anna.cornander@kfsk.se, 0709-71 99 67.

Solar Region Skåne är en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen. Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.