Skip to main content

Fototävling “GREEN DREAM”

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 15:04 CEST

GREEN DREAM är en fototävling som syftar till att öka medvetenheten om hur man gemensamt inom EU arbetar med hållbar mobilitet i städer, för att förbättra miljön. Fototävlingen organiseras av Sustainable Urban Mobility (SUM) projektet och dess projektpartners under överseende av Messina kommun i Italien, vilka är särskilt ansvariga för Fototävlingen. SUM är ett Interreg IVC projekt där 14 partners från 9 olika Europeiska länder deltar.

Fototävlingens mål är genom att stimulera till kreativitet och medvetenhet uppmuntra deltagarna att porträttera den påverkan urban mobilitet har på ens närmiljö - där man arbetar, studerar, bor eller ofta reser. Genom fotografierna och fototävlingen får deltagarna möjligheten att uttrycka sin åsikt om hur man kan förbättra transportsystemet eller visa hur mobilitetsproblem påverkar deras stad. Deltagarna får fritt tolka olika typer av transporter och dess omgivningar (till exempelgenom fotografier på cyklar, cykelvägar, stationer för lånecyklar) för att illustrera vågar, järnvägar, sjöväga transportsystem eller andra relaterade transportsystem.

För mer information se tävlingsreglerna på:

www.sumproject.euBifogade filer

PDF-dokument