Skip to main content

Har du byggt Skånes bästa solcellanläggning eller höjt kunskapen kring vindkraft?

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2018 07:30 CET

Förra årets vinnare var Jens Rydell och Martin Green(ej på bild) vid Lunds universitet för sin forskning om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss och Region Skåne för solenergianläggningen på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

Skåne Solar Award delas ut till Skånes bästa solcells- eller solvärmeanläggning och Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Är det du eller vet du vem det är? Nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 2018!

Vinnarna presenteras på Skånes Energiting den 19 juni!

Skåne Solar Award

Skåne Solar Award tilldelas den solenergianläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Läs mer och nominera

Skånes vindkraftspris

Vill du nominera någon som bidragit till att släppa in olika perspektiv i en strategi, ett projekt eller skapat möjlighet för tillitsfulla samtal om vindkraft? Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Läs mer och nominera

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.