Skip to main content

Kompetensutveckling inom Vård- och omsorgscollege Skåne ger hävstång på extratjänsterna

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 14:21 CET

Stärkt kompetens för personal inom vård och omsorg och fler nyanlända eller långtidsarbetslösa i arbete - det är målet för Skånepaketet för extratjänster, ett unikt samarbete mellan Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne och fackförbundet Kommunal inom ramen för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Hävstångseffekt på extratjänsterna

Under hösten har personal inom vård och omsorg vidareutbildats inom handledning och språkstöd, för att på bästa sätt kunna handleda femtio nya extratjänster som kommer ut på arbetsplatserna i början av 2018.

- Genom de utbildningssatsningar som ingår i projektet får vi en hävstångseffekt på arbetet med extratjänster. Bättre stöd och vägledning ger större möjligheter för extratjänsten att förankra sig i det svenska arbetslivet, säger Gunilla Kajrup, regional processledare för Vård- och omsorgscollege Skåne.

Rekryteringschans

Arbetsplatser i tio skånska kommuner – Båstad, Ängelholm, Klippan, Örkelljunga, Eslöv, Höör, Hörby, Osby, Hässleholm och Östra Göinge - deltar i projektet. För dem innebär deltagandet en satsning på framtida kompetensförsörjning.

- Behovet av personal inom vård och omsorg är stort, och ökar. Att ta emot extratjänster är en möjlighet för arbetsgivare att hitta individer som vill och passar för att arbeta inom till exempel äldreomsorgen, men som ännu inte har den formella kompetensen, säger Gunilla Kajrup.

Det här är extratjänster

Extratjänst är ett särskilt anställningsstöd som lämnas till arbetsgivaren i syfte att stimulera anställningar av personer som har svårighet att få ett arbete utan anställningsstöd. Målet med extratjänsten för den arbetssökande är att denna skall på sikt öka sina möjligheter till osubventionerad anställning.

En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.

Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.

Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

En extratjänst inom vård och omsorg arbetar till exempel med att tvätta, hjälpa till vid måltider, och att sätta en guldkant på tillvaron för vårdtagare.

Vård- och omsorgscollege Skåne är certifierad samverkan mellan Region Skåne, fackförbundet Kommunal samt privata och offentliga utbildningsanordnare och arbetsgivare i 27 skånska

kommuner. Målet med samverkan är att tillsammans skapa attraktiva och moderna verksamheter inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege finns på lokal och regional nivå i hela Sverige.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.