Skip to main content

Pressinbjudan: Ett år med Skånes färdplan för biogas!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:24 CET

Det har gått ett år sedan Skånes färdplan för biogas lanserades. Vad har egentligen hänt? Har Skånes förutsättningar för biogas förändrats? Vilken riktning ska biogasarbetet i Skåne ta? Dessa frågor och fler besvaras den 24 november.

- På ett nationellt plan saknas i dagsläget till stor del både mål, incitament och en politisk tydlighet när det gäller biogas. Så är det inte i Skåne. Skåne har mycket goda förutsättningar att bli ledande inom biogasområdet och det finns en stark politisk vilja att stärka biogasens roll i regionens tillväxt och klimatarbete, säger Pontus Lindberg, Ordförande i Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne

Färdplanen lanserades den 1 december 2010 och listar de åtgärder som krävs för att få en stark produktion, användning och distribution av biogas. Att underteckna färdplanen innebär att ta ett aktivt ansvar för att identifierade åtgärder genomförs. För närvarande har cirka 30 aktörer undertecknat färdplanen. På seminariet den 24 november presenteras vad som har hänt hittills, var vi befinner oss och vad vi har framför oss.

- Nyckeln är den samlade kraftsamlingen, genom att engagera flera aktörer kan vi tillsammans genomföra de identifierade åtgärderna, säger Pontus Lindberg Ordförande Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.

När: 24 november 2011
Tid: 9-16
Var: Elite Hotell Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö
Presslegitimation krävs

Medverkar gör: Pontus Lindberg, Region Skåne, Göran Enander, Länsstyrelsen Skåne, Stefan Lundgren, Kommunförbundet Skåne, Anna Hansson, Biogas Syd, Leif Holmberg, Energigas Sverige, Sören Kviberg, Region Västra Götaland, Anna Olsson, WSP, Helena Nilsson, Länsstyrelsen Skåne, Sanita Vukicevic, NSR, Sven Norup, Norups Gård, Mårten Ahlm, Biogas Syd, Peter Willborg, Malmö Lastbilscentral, P-O Jansson, HELGA, Kristina Christensson, Skånetrafiken, Håkan Rosqvist, Rosqvist Resurs/Biogas Syd, Kjell Christensson, Biogas Syd, Gabriella Eliasson, Biogas Ystad Österlen, Jesper Danielsson, Malmö Stad, Bo Mattiasson, LTH, Mats Persson, Region Skåne, Kim Olsson, NSR, Johan Möllerstöm, Malmbergs Water AB, Marianne Andersson, LRF Skåne, Peter Engstöm, EON Gas Sverige AB, Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola, Liselotte Stålhandske, VA Syd.

Mer information om Skånes färdplan för biogas och om seminariet finns på www.biogassyd.se.

Kontaktpersoner
Anna Hansson, Biogas Syd, tfn: 0709-71 99 69,
e-post: anna.hansson@biogassyd.se
Jeanette Ragnar, Region Skåne, tfn: 044-309 34 33
e-post: jeanette.ragnar@skane.se

Biogas Syd är en regional samverkansorganisation med medlemmar som Region Skåne och ett tjugotal företag, kommuner och forskningsinstitut som alla vill främja produktion och användning av biogas i sydsverige. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman.