Skip to main content

Skåne kampanjar för hållbart resande

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:34 CEST

Under den europeiska trafikantveckan den 16-22 september arrangerar flera skånska kommuner olika aktiviteter i de hållbara resornas tecken. Bland annat ges möjlighet att låna elcyklar och fynda på cykelkorgsloppis. Dessutom uppmuntras cyklister på olika sätt i flera kommuner. I år introduceras även Commute Greener, en tävling med fina priser där man genom en app får poäng när man väljer klimatsmarta pendlingsalternativ. 

Trafikantveckan är en kraftsamling där arbetet med hållbara resor uppmärksammas och intensifieras. Genom att samordna arbetet på en bred front är ambitionen att nå ut till så många som möjligt. Veckan anordnas i flera olika länder i Europa och många av Sveriges kommuner deltar på olika sätt. Syftet är att inspirera såväl kommunen själv som det lokala näringslivet och medborgarna att bidra. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet.

Nytt för i år är tävlingen Commute Greener där man deltar genom att kontinuerligt fylla i sina resedata i en app. Tävlingen motiverar och engagerar individer, företag, organisationer, kommuner och regioner till mer hållbar utveckling i vardagsresandet. Men det är mer än en app då den hjälper deltagaren att nå nya, attraktiva och mätbara resultat. Det går att samla poäng, få medaljer och personliga tips med fokus på positiva förbättringar. Engagemang sprids med vänner via sociala medier samt i nationella och lokala tävlingar och utmaningar.

Mer information om aktiviteterna i Skåne 2014 hittar du på Energikontoret Skånes hemsida. Årets slogan är ”Våra gator – vårt val” med fokus på livskvalitet. På nationell nivå anordnas i år runt 320 aktiviteter i 150 kommuner vilket är rekord! Globalt deltar nästan 2000 städer i den internationella Trafikantveckan.

Årets nationella Trafikantvecka anordnas av Energikontoren Sverige i samarbete med Cykelfrämjandet. Mer information finns att hitta på www.trafikantveckan.nu, och för info om den Europeiska Trafikantveckan se www.mobilityweek.eu

Mer information
Kristina Engdahl, Energikontoret Skåne, tel: 072-885 49 27, kristina.engdahl@kfsk.se


Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.