Skip to main content

Skånska företag sparar miljoner på minskad energianvändning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:01 CET

Fler än 100 skånska företag och lantbruk har utnyttjat möjligheten att få ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten för att minska sin energianvändning. Med den så kallade energikartläggningschecken har företagen kunnat anlita en energikonsult och fått sin energianvändning kartlagd och en åtgärdsplan framtagen.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi.

Energikartläggningschecken har varit ett viktigt bidrag för att få fler företag att börja att dra ner sina energikostnader. På så sätt har många verksamheter kunnat kompensera för höjda elnätsavgifter samt ökande koldioxid- och bränsleskatter, säger Göran Björkenström, projektledare på Energikontoret Skåne.

Elnätsavgifter och koldioxid- och bränsleskatter kommer att höjas ytterligare under kommande år. Samtidigt innebär kommande EU-direktiv och tillsyn enligt Miljöbalken för svensk del ett större ansvar för företagen att komma igång med ett systematiskt och kontinuerligt energiarbete. I det ingår också att beakta möjligheten att på sikt byta ut fossila bränslen mot förnybara energislag som till exempel biobränslen och solel.

Energieffektivisering borde vara en naturlig del i företagens löpande verksamhet. Vi har sett många företag spara 20-30 % av sin kostnad för energi bara genom nya rutiner och enkla åtgärder. Det är verkligen en win-win-situation eftersom man samtidigt minskar miljöbelastningen, säger Göran Björkenström.

Systemet med energikartläggningscheckar fortsätter under hela 2014. Energimyndigheten har inte beslutat om ytterligare fortsättning ännu.


Kontakt
Göran Björkenström, Energikontoret Skåne
E-post: goran.bjorkenstrom@kfsk.se
Tel: 0709-71 99 73


Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.