Skip to main content

Skånska kommuner allt bättre på energi- och klimatplanering

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2013 11:46 CET

21 av 33 Skånska kommuner har förbättrat sin strategiska planering inom energi- och klimatområdet. Det visar en ny studie från Energikontoret Skåne, en del av Kommunförbundet Skåne. Särskilt mindre kommuner är på frammarsch. Stora kommuner som Malmö, Helsingborg och Lund ligger i topp. Men även mindre kommuner som Burlöv, Bromölla, Östra Göinge och Tomelilla visar goda resultat.

- Det är roligt att se att mindre kommuner satsar alltmer inom energi- och klimatområdet. Större kommuner har ofta mer resurser vilket ger bättre förutsättningar. Men nu ser vi att de mindre kommunerna ökar sitt strategiska fokus på energi och klimat. Sammantaget visar studien att de flesta Skånska kommunerna prioriterar frågorna vilket är mycket positivt, säger Jon Andersson, chef för Energikontoret Skåne.

- Kommunerna har en central roll i arbetet för att nå en hållbar och effektiv energiförsörjning och minska påverkan på klimatet. Kommunerna är stora energianvändare, köpare av varor och tjänster och stora arbetsgivare. Det finns alltså många möjligheter att påverka och bidra till en hållbar utveckling, säger Jon Andersson.

Studien genomfördes under Kommunförbundet Skånes ordförandeskap i Klimatsamverkan Skåne, ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne.

Hur kommunerna ska arbeta med energi- och klimatfrågorna på ett effektivt sätt är dock inte alltid självklart. Kommuner har olika förutsättningar och arbetet organiseras på olika sätt. I studien gjordes en inventering av Skånes 33 kommuners styrdokument. Den kompletterades med intervjuer med tjänstemän i utvalda kommuner.

- Undersökningen visar att styrdokument är ett viktigt verktyg för att leda kommuners energi-och klimatarbete. Men lika viktigt är att det finns nätverk, samverkan och inte minst eldsjälar som driver fram arbetet, säger Jon Andersson.

Kommunernas framgångar i planeringen handlar till stor del om förankring hos både politiker och tjäns-temän. Det krävs fortsatta satsningar inom kommunerna för att inspirera politiker och tjänstemän att arbeta med dessa frågor. Samverkan såväl inom som mellan kommuner är en viktig nyckel till framgång.

Kontakt

Jon Andersson, chef Energikontoret Skåne, jon.andersson@kfsk.se, 0709-71 99 54
Sacha Pardon, kommunikatör Energikontoret Skåne, sacha.pardon@kfsk.se, 0709-71 99 98

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.

Läs mer om oss på www.energikontoretskane.se

Bifogade filer

PDF-dokument