Skip to main content

Skånska lärare testpiloter för nytänkande klimatutbildning - bygger på onlinespel och sociala nätverk

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2017 07:00 CET

- Utbildningen är unik eftersom den dels bygger på inlärning med modern teknik i form av spel, appar, sociala nätverk och webbaserade verktyg, säger Anna Mattsson som ä projektledare på Energikontoret Skåne.

Under mars och april månad blir 10 lärare i Skåne testpiloter för en unik klimatutbildning och pedagoger i Malmö, Simrishamn, Lund, Trelleborg har redan anmält sitt intresse. Målet är att nå 20 000 personer med utbildningen som utvecklats inom ett EU-projekt där Energikontoret Skåne medverkar.

- Jag upplever att det finns en klimattrötthet och genom denna utbildning vill vi sprida en positiv känsla. Den generation som växer upp nu vill ha en hållbar värld och här ger vi kunskaper om vilka val som gör stor skillnad för vår klimatpåverkan, säger Anna Mattsson som är projektledare på Energikontoret Skåne.

Modern teknik och pedagogik

Utbildningen är unik eftersom den dels bygger på inlärning med modern teknik i form av spel, appar, sociala nätverk och webbaserade verktyg.

- Vi har inte sett att det finns någon lika bred utbildning sedan tidigare, den kan användas av alla lärare oavsett ämne och fungerar lika bra inom ekonomi som samhällskunskap och naturvetenskap. Lärarna kan själv anpassa utbildningen så att den kan användas en hel termin eller bara någon timme, fortsätter Anna.

Utbildningen ska testas under våren och därefter anpassas så att det kan börja användas början av 2018.

- Intresset är stort, men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig som testpilot. Målet är att vi ska nå 20 000 personer med utbildningen, både barn och vuxna, förklarar Anna.

För mer information, kontakta gärna
Anna Mattson, projektledare Energikontoret Skåne,
anna.mattsson@kfsk.se, 0728-85 49 46

Mobil


Exempel på frågor i utbildningen:

Vilket av dessa alternativ släpper ut mest koldioxid under ett år?

a) Springa på löpbandet 30 minuter 3 gånger i veckan
b) Torka tvätt i torktumlaren en gång per vecka
c) Köpa en ny soffa

Rätt svar: C. Produktion av en soffa släpper ut cirka en miljon ton koldioxid. (Torka tvätt i torktumlaren en gång per vecka ger utsläpp motsvarande 0,1 miljoner ton koldioxid medan att springa på löpbandet släpper ut 0,07 miljoner ton koldioxid)

Hur många gånger mer utsläpp blir det om du flyger istället för att åka tåg mellan Bryssel och London?

a) 13
b) 6
c) 9

Rätt svar: 9. Tåg är mycket mer energieffektiva än flyg och bilar

Vilket av följande tror du motsvarar står för hälften av din energiräkning?

a) Elektronisk utrustning
b) Värme och kyla
c) Matlagning

Rätt svar: Värme och kyla är det största källan till koldioxidutsläpp från hemmen. Värme och kyla bidrar också till den största delen av hemmets elräkning.

Om Climate Literacy

Climate Literacy är ett EU-projekt vars mål är att höja nivån på klimatkunskapen genom moderna pedagogiska metoder. Syftet är att få människor att bli en del av lösningen för att skapa ett hållbart samhälle. Utbildningsmaterialet består av åtta webbaserade moduler, lärarhandledning, on-linespel samt en app för att samla poäng och jämföra sig med vänner och familj. Målet är att nå 20 000 EU-medborgare och därmed bidra till att uppnå målen för minskade växthusgasutsläpp till 2030. I projektet deltar organisationer från Sverige, Belgien, Cypern, Ungern, Frankrike, Slovenien, Spanien och Österrrike.www.climate-literacy.eu

Om Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi genom att driva projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. Energikontoret Skåne är en del av Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Några av de nätverk Energikontoret Skåne samordnar är Biogas Syd, Skånes vindkraftsakademi, Energirådgivarna i Skåne och Solar Region Skåne. www.energikontoretskane.se

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.