Skip to main content

Skånska riksdagsledamöter diskuterar nyanländas integration och etablering i Lund på fredag

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2017 13:11 CEST

Skånebänken
Under 2016 startade arbetet med att etablera en kontinuerlig mötesplattform mellan de skånska riksdagsledamöterna och Skånes kommuner med syfte att starkare positionera Skåne i den nationella debatten. Som ett fortsatt steg i arbetet bjuder Kommunförbundet Skåne in de skånska riksdagsledamöterna till Lund förmiddagen den 31 mars. Till mötet kommer tio riksdagsledamöter och Skånes kommuner representeras av Kommunförbundet Skånes politiker från både styrelse, beredningar samt styrgrupper. Se deltagarlista nedan.

Tema nyanländas etablering och integration
Temat på fredagens möte kommer att vara nyanländas etablering och integration med ingången att parter på både lokal, regional och nationell nivå behöver hitta nya arbetssätt och samverkansformer för en bättre fungerande integration. Temat kommer att beröra aspekter som bland annat arbetsmarknad, bostadsförsörjning och lärarbrist.

Media
Media är välkomna efter mötets avslutande kl 12.00 då det ges möjlighet till intervjuer. Föranmälan krävs, kontakta Magnus Gustafsson, 0728-854726, magnus.gustafsson@kfsk.se.

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.