Skip to main content

Solenergin har ökat kraftigt i Skåne under 2014

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 16:25 CET

Enligt en ny kartläggning finns det nu nära 7,9 MW solenergi i Skåne. Detta är mer än en tredubbling sedan början av 2013. Solcellerna finns i alla skånska kommuner, monterade på villatak, ladugårdar, kontorsfastigheter eller på ställningar i marken. Årligen producerar de 579 solcellsanläggningarna cirka 7,1 miljoner kWh förnybar energi från solen.

Förbättrad lägesbild tack vare de skånska elnätsföretagen

Kartläggningen av nätansluten solenergi i Skåne har tagits fram av Solar Region Skåne genom kontakt med samtliga elnätsföretag i Skåne. Då det saknas ett centralt register för solcellsanläggningar i Sverige, och den nationella statistik som finns saknar geografisk uppdelning, innebär kartläggningen ett viktigt underlag för att följa utbyggnaden i länet.

Kartläggningar som denna, där man kan följa den faktiska utbyggnaden av solenergi i länet möjliggör analyser av utvecklingen och hur de statliga stöden inverkar. Exempelvis utnyttjas elcertifikatsystemet enbart av var tredje anläggningsägare i Skåne, vilket är ganska anmärkningsvärt, säger Anna Cornander, verksamhetsledare för Solar Region Skåne.

Skattereduktion för såld el

Solceller producerar el på ett miljövänligt sätt och har en lång teknisk livslängd, åtminstone 25 år. Även om en kraftig utbyggnad gjorts de senaste åren står solcellselen för en liten del av det totala elbehovet i Skåne. Trots detta motsvarar solenergin som produceras i Skåne omkring 1 400 villors årliga hushållsel. Då solcellerna är anslutna till elnätet kan överskottet av el som uppstår under soliga dagar säljas till elhandelsbolag och levereras till elnätet. Sedan årsskiftet går det att få en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas in på elnätet.

Det är spännande att följa utbyggnaden av solceller i länet och med den nya skattereduktionen för såld el förbättras det ekonomiska läget ytterligare för privatpersoner som vill investera i solenergianläggningar, säger Hanna Claesson, ordförande i Solar Region Skåne.

Pressinbjudan

Den 18 mars anordnas ett förmiddagsseminarium med utgångspunkt i de nya skattereglerna för mikroproduktion av förnybar el och inbjudna experter ger sin syn på och diskuterar den fortsatta utvecklingen av förnybar elproduktion. Mer information hittar ni här.

Kontakt

Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne, Tel. 0728-85 49 26, johan.nyqvist@kfsk.se

Magnus Strand, Energikontoret Skåne, Tel. 0728-85 49 29, magnus.strand@kfsk.se

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.