Skip to main content

Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 09:00 CEST

Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria. De har redan lyckats när det gäller el, och är på god väg med uppvärmning. Den stora utmaningen gäller transporterna. Även där är kommunerna klart bättre än rikssnittet.

– Arbetet ska pågå i tre år, men redan nu efter ett knappt år kan vi se att kommunerna ligger bra till, säger projektledaren Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne.

I de två projekten Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne arbetar tio kommuner med att fasa ut sin fossila energi. Det handlar om att de egna organisationerna ska bli fossilbränslefria när det gäller el, uppvärmning och transporter. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Projekten har startats av Klimatsamverkan Skåne (en samverkansplattform för Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne) som ett led i arbetet med 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Projekten finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  • En inventering av kommunernas fossila energi visar att de tio kommunerna enbart använder el från förnybara källor (genom elavtal som garanterar 100 procent förnybar el). Dessutom har åtta av de tio kommunerna egen produktion av förnybar el.
  • När det gäller att värma upp kommunernas lokaler och fastigheter används i huvudsak fjärrvärme. Här använder många kommuner förnybart bränsle, till exempel träflis. Kommunerna har en bit kvar innan de kan kalla sig fossilfria inom sina resor.
  • Att fasa ut användandet av fossila bränslen inom transporterna är en utmaning för samtliga kommuner. Statistiken visar glädjande nog att 35 procent av allt inköpt drivmedel i de tio kommunerna är förnybart, vilket är bra mycket bättre än siffran för hela Sverige, som är 15 procent. Det förnybara drivmedel som tankas i de tio kommunerna är framför allt biogas och olika biodieslar.

För mer information, kontakta Eric Eliasson, projektledare Länsstyrelsen Skåne,
010-224 13 70.

Inventeringen bifogas under resurslänkar

Bäst på förnybart bland de tio kommunerna

Elanvändning: Alla kommuner använder 100 procent förnybar el.

Uppvärmning: Tomelilla kommun, som ligger ytterst nära helt förnybart (99,8 procent fossilfritt).

Drivmedel: Helsingborgs stad tankar sina fordon med nästan 60 procent förnybart, vilket beror på att många av stadens fordon tankas med biogas.

Den kommun som flyger minst per anställd är Tomelilla kommun, tätt följd av Höörs kommun.

Den kommun som kör minst med privata bilar i tjänsten är Malmö stad.

Energikontoret Skåne är en regional energiaktör som arbetar med energieffektivisering och för en ökad andel förnybar energi. Vi tillhör Kommunförbundet Skåne och drivs utan vinstintresse. Energimyndigheten stödjer vårt arbete som regional energiaktör.