Skip to main content

”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2018 14:46 CEST

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar sig helt mot UVAS, dvs. unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. Av fem deltagande kommuner har redan en kommun implementerat projektstrukturen i den ordinarie verksamheten.

Det var fyra skånska kommuner som anslöt sig till projektet vid starten 2016. Ett år senare hoppade även Svalövs kommun på, och med tidiga resultat. Vellinge kommun valde istället att hoppa av projektet vid årsskiftet 17/18, men av helt rätt anledningar; för att implementera projektet i sin ordinarie verksamhet. Mats Ingelström är regional projektledare för Griffin PlugIn.

- Det ser väldigt bra ut i de fyra kvarvarande kommunerna. En kommun - väldigt unikt - hoppade till och med av innan projektslut för att direkt implementera arbetssätten som projektet genererat i den dagliga verksamheten, säger Mats Ingelström och syftar på Vellinge kommun. 

Projektet har haft utmaningar. En utmaning i projektet har varit målgruppen 25-29 åringar. Risken för olika typer av missbruk ökar under den tiden de har varit utan sysselsättning.

- Arbetet med målgruppen 25-29 åringar har varit precis så svårt som vi trodde att det skulle vara. Målgruppen har oftast varit utan sysselsättning en lång tid och dessvärre har en del hamnat i olika typer av missbruk, säger Mats.

Samverkan med andra aktörer

Samverkan med andra aktörer har varit en viktig funktion i projektet. Arbetsförmedlingen och kommunerna har haft en tät kontakt under hela satsningen för att tillsammans fokusera på ungdomarna. Tina Gunnarsson, Arbetsförmedlingen, uttrycker det positiva med samverkan.

- Det som är bra är kommunernas arbete med dessa ungdomarna, de bygger ett förtroende och skapar en kontakt. När det är dags att koppla in oss på Arbetsförmedlingen har vi en redan nära kontakt. Där kan vi jacka i varandra, säger Tina och fortsätter. 

- I och med att vi jobbar gemensamt med medborgaren, så får vi bättre koll på varandras möjligheter och vi börjar även samlokalisera oss på flera ställen runt om i Skåne. 

Projektet slutar vid halvårsskiftet 2018. Efter det är förhoppningarna att samtliga kommuner på ett eller annat sätt implementerar projektet i ordinarie verksamhet. Mats Ingelström igen. 

- Vellinge har redan gått ur för att direkt implementera projektet. Vi vet redan att Svalöv har byggt en lokal med ”rätt” verksamhet som kommer att leva kvar och i Klippan kommer man fysiskt att flytta samman med Arbetsförmedlingen – vilket kommer att ge stor fördel för det fortsatta arbetet med UVAS.

Fler satsningar på unga och vuxna unga

Efter projektets slut fortsätter satsningen på unga och vuxna unga. Den 1 maj påbörjas ett nytt ESF-projekt. Projektet Hela vägen utgörs av unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller dyslexi och/eller dyskalkuli. Projektets avsikt är att sätta in kraften på att utveckla befintliga metoder och skapa goda samt lärande exempel, samt att förändra arbetsgivares attityder vad gäller att anställa den aktuella målgruppen.

Mer information om Hela vägen kommer inom kort på vår hemsida http://kfsk.se

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar.