Skip to main content

Vindkraften ökar trots tuffare förutsättningar

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2017 07:00 CEST

- Vi har gott om vind i Skåne och det finns fortfarande lämpliga platser att bygga vindkraft på. Havsbaserad vindkraft och så kallad re-powering har stor potential, säger Jakob Economou på Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne.

Effekten från den svenska vindkraften har tiodubblats under de senaste 10 åren och Skåne fick 34 nya verk under 2016. Ny landbaserad vindkraft på rätt platser, re-powering och havsbaserad vindkraft kan lösa det skånska el-underskottet.

I Skåne förbrukas mer energi än vad som produceras. Dessutom har Sverige som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

- För att klara dessa utmaningar behövs energi från vindkraft. Skånes kommuner har väldigt olika uppfattning om utvecklingen av vindkraften, två grannkommuner kan ha helt olika bedömningsgrunder trots liknande förutsättningar. Dessutom finns det ett ”not in my backyard”-syndrom; vi vill ha fossilfri energi som inte bidrar till klimatförändringarna men inga snurror man ser från egna villan, säger Jakob Economou som är verksamhetsledare för Skånes vindkraftsakademi och projektledare på Energikontoret Skåne.

34 nya verk i Skåne under 2016
Under 2016 ökade antalet vindkraftverk med 34 stycken i Skåne trots låga el- och elcertifikatpriser. Skåne var det tredje län i landet där installerad effekt från vindkraften ökade mest i landet förra året. Nya verk har framförallt tillkommit i Helsingborg och i Kristianstad. Flest vindkraftverk finns i Kristianstad, tätt följt av Malmö och Eslöv.

- Vi har gott om vind i Skåne och det finns fortfarande lämpliga platser att bygga vindkraft på. Havsbaserad vindkraft och så kallad re-powering där gamla vindkraftverk ersätts med nya effektivare verk har stor potential. Vi behöver uppdatera och öka kunskapen om vindkraft, säger Jakob Economou.

Nationell vindkraftssamordnare till Skåne 19 april
För att öka kunskapen arrangerar därför Energikontoret och Skånes vindkraftsakademi ett seminarium om vindkraft den 19 april dit den nationella vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek kommer. Syftet är att öka kunskapen kring vindkraften generellt, bland annat om den tekniska utvecklingen, möjligheter med nya ännu mer effektiva vindkraftverk, fysisk planering och tillståndsprocessen.

För mer information kontakta gärna: 
Jakob Economou
Tel: 0728- 85 49 45
E-post: jakob.economou@kfsk.se

-----------------------------------------------------

FAKTA OM VINDKRAFT

  • I Skåne finns det 430 vindkraftverk med en installerad effekt på 608 MW
  • Ett vindkraftverk på 3 MW kan försörja ungefär 2 000 hushåll med el
  • På tio år har effekten från vindkraftverken tiodubblats i Sverige
  • Vindkraften står för mer än 10 % av Sveriges totala elproduktion
  • 2015 producerade vindkraften totalt 1,5 TWh i Skåne

(Källor: Energimyndighetens vindkraftsstatistik samt www.ox2.com)

SEMINARIUM 19 APRIL

Vid seminariet ”Vindkraften – Möjligheter och utmaningar för Skånes kommuner” informerar experter om allt från teknikutveckling, potential med generationsskifte via framgångsfaktorer i fysisk planering och tillståndsprocess till möjligheter med havsbaserad vindkraft.
Plats: Konferenslokalen Tokyo, WTC, Jungmansgatan 12, Malmö, kl 8.30-13.30
Se program och anmälningslänk här; https://simplesignup.se/event/90317

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. Energikontoret Skåne är en del av Kommunförbundet Skåne. (http://www.energikontoretskane.se)

Föreningen Skånes vindkraftsakademi bildades år 2009 efter ett upprop av en grupp med intresse för vindkraftens roll i Skåne. Idag har föreningen ca 30 medlemmar från offentlig sektor, region, näringsliv, akademi samt några privatpersoner. (http://kfsk.se/energikontoretskane/natverk/skanes-vindkraftsakademi/)

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar brett inom de flesta kommunala verksamhetsområden. Vi driver projekt och nätverk samt genomför större upphandlingar till förmån för våra medlemmar. (www.kommunforbundetskane.se)