Skip to main content

Taggar

Finansiella rapporter 2018

Finansiella rapporter 2018

Dokument   •   2019-04-16 08:00 CEST

Resultatet 2018 i korthet: Nettoomsättningen i koncernen ökade med 6,5% jämfört med föregående år och uppgår nu till 2 941 mnkr (2 761). Resultat efter finansiella poster ökade med 8 mnkr (2 %) till 361 mnkr (353). Under 2018 investerades totalt 487 mnkr i anläggningstillgångar.