Skip to main content

60 miljoner delas ut till ägarkommunerna

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:09 CEST

Lunds Energikoncernens resultat har fastställts till 165 Mkr efter finansiella poster. Ägarkommunerna får 60 Mkr att dela på som därmed kommer kommuninvånarna till gagn. Trenden för 2009 visar ett preliminärt resultat på drygt 135 Mkr.
Årsstämman har fastställt Lunds Energikoncernens resultat för 2008 till 165 Mkr (147) efter finansiella poster. Omsättningen ökade med cirka 12 procent till cirka 2,8 miljarder kronor. Ökad försäljning och bra produktionsmix är förklaringar till detta.

De fyra ägarkommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma delar på 60 Mkr i utbyte vilket innebär följande:

Lunds kommun 49,4 Mkr
Eslövs kommun 7,2 Mkr
Hörby kommun 2,1 Mkr
Lomma kommun 1,3 Mkr

Fördelningen baseras på respektive kommuns ägarandel.

- Förutom att vi genom vår verksamhet bidrar med sysselsättning lokalt känns det bra att ägarna får pengar som kan stödja kommunernas service och som på så sätt kommer kommuninvånarna till nytta, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

2009 ser något tuffare ut som en direkt och indirekt följd av finanskrisen. Bland annat påverkas Lunds Energikoncernen av räntor, valutor, energipriser samt övrig utveckling och utbyggnad i samhället.

- Vi gör ett riktigt bra resultat 2008 men vi har samtidigt tuffa år framför oss så vi är något försiktiga med att spekulera i framtiden. Det preliminära resultatet för 2009 pekar än så länge mot drygt 135 Mkr, avslutar Jan Samuelsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ),
046-35 60 01 alt. 070-512 03 80. E-post: jan.samuelsson@lundsenergi.se.


Siffror inom parentes avser år 2007.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy