Skip to main content

Bibehållen hög rating för Lunds Energikoncernen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 21:08 CET

Lunds Energikoncernen bibehåller sin höga rating, BBB+/Stable/A-2, hos kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s. Framgångsrika företagscertifikat och ny emittering ger god likviditet för framtida investeringar.
Lunds Energikoncernen är ett publikt bolag som omsätter över tre miljarder kronor. Bolaget har ingen kommunal borgen utan finansierar verksamheten med egna meriter på kapitalmarknaden. Koncernens rating från Standard & Poor’s är BBB+/Stable/A-2.

– Ratingbetyget är betydelsefullt för oss eftersom vi har en hög investeringstakt och måste därför attrahera finansmarknaden. Vi har sedan länge etablerade företagscertifikat (K-1) i ett program på 1000 Mkr som är fulltecknat. I kombination med en nyligen genomförd emittering av obligationer (BBB+) på 500 Mkr har vi en stabil likviditet som skapar en bra plattform för kommande investeringar, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

Under 2010 investerade Lunds Energikoncernen över 300 Mkr (264 Mkr) i ny och befintlig energiverksamhet. Även framöver fortsätter investeringarna i klimatsmarta och effektiva energilösningar.

Ett preliminärt resultat för 2010 är klart.

– Vi gör ett preliminärt resultat efter finansiella poster på 139 Mkr (144 Mkr). Det är nästan i nivå med föregående år trots en extremt kall inledning och avslutning på året med kraftigt ökade inköpskostnader för våra energiprodukter, avslutar Jan Samuelsson.

Den 27 april hålls årsstämma i koncernen och då fastställs också utbytet till ägarna. Normalt brukar detta ligga på en nivå om cirka 60 Mkr, fördelat på fyra ägarkommuner.

Belopp inom parentes avser 2009 års siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, koncernchef, Lunds Energikoncernen AB (publ)
046-35 60 01 alt. 070-512 03 80, e-post: jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy