Skip to main content

Halvvägs till målet – Örtoftaverket bockar av ännu en viktig milstolpe

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 10:50 CET

Bygget av Örtoftaverket har nu kommit halvvägs enligt tidplanen. Måndagen den 18 februari lyftes ångdomen, den viktigaste och tyngsta enskilda komponenten till pannan, på plats. Det var ett tungt och stort lyft på 35 ton, 40 meter upp i luften, och en av det stora byggprojektets milstolpar.

Vid horisonten mot Örtofta ser man nu en vit byggnad, med ett orange nät av stålbalkar, resa sig i närheten av sockerbruket. Bygget går fort framåt, och snart är balkarna helt täckta av väggar.

Ångdomen är en av Örtoftaverkets absolut viktigaste komponenter i ångpannan, för att producera förnybar el. Det är en cylindrisk tank som avskiljer ångan från pannans vattencirkulationskrets. Ångan överhettas sedan och leds in i turbinen, som i sin tur producerar elektricitet till det regionala elnätet. Lyftet skedde den 18 februari inför näst-an 200 åskådare, och markerar en milstolpe i byggprocessen som nu kommit halvvägs.

I mars 2014 ska det nya biokraftvärmeverket stå klart. Det kommer då att producera värme till 50 000 hushåll i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion mot-svarande hela behovet i Eslöv och en årlig global sänkning av koldioxidutsläppen med 205 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 150 000 bilar. Eftersom det ska eldas med regionala och lokala biobränslen (skogsavfall, returträ och torv) skapas såväl energi och klimatförbättring som arbetstillfällen inom skogsnäringen och transportsektorn.

- Vi bygger el- och värmeproduktion för ett hållbart Skåne, säger projektchefen Richard Bengtsson. Det känns skönt att kunna säga att vi följer tidplanen. Örtoftaverket börjar ta form på riktigt och vi ser nu fram emot nästa stora milstolpe i arbetet som blir i sommar när elsystemen ska spänningssättas.

- Vi är nöjda med att allting har fungerat så bra, säger Claes Moqvist, vd för leverantören Foster Wheeler Energi AB, som guidade åskådarna genom lyftproceduren. Det här är en viktig utmaning för oss som leverantör. Det är mycket som ska stämma för att ett sådant här lyft ska kunna genomföras som planerat, när det gäller tillverkning och leverans men även förhållanden på siten.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Richard Bengtsson, projektchef Örtoftaverket, Lunds Energikoncernen AB
072-551 57 71, richard.bengtsson@lundsenergi.se
Mia König, informationschef på Lunds Energikoncernen AB (publ)
072-541 78 50, mia.konig@lundsenergikoncernen.se


Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy