Skip to main content

Klart att ESS ska leverera spillvärme till Kraftringens fjärrvärmenät

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 13:00 CET

ESS kommer att anslutas till Kraftringens fjärrvärmenät i Lund. Spillvärme från ESS kommer att omvandlas till fjärrvärme och försörja Kraftringen fjärrvärmekunder i Lund, Eslöv och Lomma. Energilösningen är unik för en stor forskningsanläggning, och bidrar till att ESS uppfyller sitt mål att bli en klimatneutral anläggning och för Kraftringen att kunna leverera mera klimatvänlig fjärrvärme.

Med det avtal på 20 år som nu slutits mellan ESS och Kraftringen läggs nu grunden för en infrastruktur som möjliggör återvinning av spillvärme från ESS. Avtalet omfattar även leverans av fjärrvärme under byggfasen och vid behov därefter.

När ESS är i drift kommer anläggningen att generera neutroner för forskning med hjälp av en runt 600 meter lång partikelaccelerator. Detta kommer att generera stora mängder överskottsvärme. I andra, liknande forskningslaboratorier tas inte spillvärmen tillvara, utan leds oftast ut genom kyltorn. ESS blir den första stora forskningsanläggning där man istället tar tillvara överskottsvärmen, och detta är det första avtalet för ESS om värmeåtervinning. Visionen om att skapa en klimatneutral forskningsanläggning har redan fått stor effekt vid andra forskningslaboratorier runt om i världen.

År 2014 påbörjas bygget av en 4-5 kilometer lång fjärrvärmeledning till ESS-området.

- Det här avtalet är ett nödvändigt och avgörande steg mot att förverkliga våra mål om hållbar energianvändning, säger James H. Yeck, ESS vd och generaldirektör. Med våra energilösningar har vi redan bidragit till att sätta en internationell standard vid andra forskningslaboratorier. Förutom att göra vår verksamhet mer hållbar, innebär de också minskade driftskostnader.

Kraftringen och ESS fortsätter även att utveckla samarbetet runt hållbara energilösningar för att ytterligare stödja ESS högt satta miljömål. Som kommunägt företag är det angeläget för Kraftringen att bidra till samhällets omställning till hållbara energislag.

- För hållbarhet och framtidens energi är fjärrvärme en viktig del av lösningen. Genom samarbetet med ESS kan vi effektivt återanvända energi som annars skulle gått till spillo. Detta energiavtal bidrar dessutom till att sätta Lund på kartan, nationellt såväl som internationellt, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
• Thomas Parker, Head of Energy Division, ESS
+46 46-888 31 02, thomas.parker@esss.se
• Marianne Ekdahl, Communications Officer - Press & Politics, ESS
+46 46-888 30 66, marianne.ekdahl@esss.se
• Anders Bröthlin, projektchef, Kraftringen
+46 70-698 37 30, anders.brothlin@kraftringen.se
• Mia König, presschef, Kraftringen
+46 72-541 78 50, mia.konig@kraftringen.se

Kraftringen är ett energibolag som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas, värme och kyla, samt energirelaterade tjänster inom service, kommunikation och entreprenader. Kraftringen har runt 400 anställda och cirka 300 000 kunder. Omsättningen uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Läs mer på www.kraftringen.se.

European Spallation Source – en världsledande anläggning för materialforskning och livsvetenskaperEuropean Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli runt 30 bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med runt 60 svenska och utländska partnerlaboratorier, forskningsinstitut och universitet. Den pågående projekteringen övergår under 2013 i konstruktion, och första spadtaget beräknas tas 2014. ESS beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift med 22 experimentstationer 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 forskare från hela världen per år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera