Skip to main content

Kraftringen tar jättekliv mot 100 % fossilbränslefri fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 08:00 CET

Kraftringen har nu ersatt den största återstående fossilbränsledrivna anläggningen i sitt fjärrvärmenät, med mer hållbara bränslen. Det sker som ett steg på resan mot Kraftringens mål att leverera 100 procent fossilbränslefri fjärrvärme år 2020.

Det är den tidigare delvis fossilbränsleeldade anläggningen Södra verket, i fjärrvärmenätet i Lomma-Lund-Eslöv, som nu stänger sin naturgaspanna till förmån för andra bränslen.

Under hösten 2015 byggde Kraftringen en ny fjärrvärmeledning till Klostergården i Lund. I denna del av nätet finns en värmepump som återvinner värme ur avloppsvatten till fjärrvärmenätet. Kalla vinterdagar har Kraftringen tidigare behövt höja temperaturnivån på den återvunna värmen med hjälp av en naturgaseldad panna. Med den nya ledningen blir gaspannan överflödig, då temperaturhöjningen istället kan göras med fjärrvärmevatten från andra anläggningar.

Nu kommer Kraftringen hämta värme från det övriga nätet vilket innebär värme från det biobränsleeldade Örtoftaverket och geotermisystemet på Värpinge.

- Det här är ett stort och glädjande steg på vår fortsatta resa mot en helt fossilbränslefri värmeproduktion inom Kraftringen år 2020. Vi når redan nu över 90 procent och arbetar oavbrutet med att se till att fjärrvärmen är den absolut mest hållbara uppvärmningsformen, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Kraftringens största fjärrvärmenät sträcker sig från Lomma till Eslöv via Lund och är från hösten 2015 även sammankopplat med näten i Landskrona och Helsingborg.Södra verket ligger på Klostergården i Lund. 

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.  Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. Läs mer på www.kraftringen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy