Skip to main content

Lokal samverkan för innovativ miljöteknik väcker internationell uppmärksamhet

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 09:00 CEST

På eftermiddagen 20 juni anländer en delegation från EU-projektet Biomaster till Lunds Energikoncernens biogasanläggning vid Källby avloppsreningsverk. En anläggning som nu även använts för att utvärdera en innovativ miljötekniklösning från lundaföretaget Catator. Biomaster har till syfte att stärka biogasens plats som fordonsbränsle. Lunds Energikoncernens roll i projektet är att bidra med kompetens kring inmatning av biogas på distributionsnätet och dess användning som fordonsgas.

Deltagarna, från Sverige, Storbritannien, Italien, Polen och Österrike, besöker södra Sverige för att deltaga i ett halvårsmöte i ett EU-projekt som ska främja expansionen av biogas i Europa. Under mötet besöker man bland annat Lunds Energikoncernens anläggning för uppgradering av biogas vid Källby avloppsreningsverk. I Sverige ligger vi långt framme med att mata in biogas på naturgasnät och använda den som fordonsbränsle.

Det som gör besöket extra värdefullt för den internationella delegation är möjligheten att visa upp Lunds Energikoncernens samarbete med det lokala miljöteknikföretaget Catator. Catator utvecklar en lösning som förbättrar biogasens klimatprestanda ytterligare, genom att minska det läckage av metan- och luktutsläpp som uppstår vid denna typ av anläggningar.

- Denna typ av samverkansprojekt är en förutsättning för få fram smarta miljötekniklösningar. Det finns inte brist på entreprenörer, idéer eller patent, däremot har de svårt att få testa sina innovationer i verkligheten, säger Liisa Fransson, ansvarig för forskning och utveckling på Lunds Energikoncernen.

Sedan i vintras har Catator haft en reningsanläggning i pilotskala stående vid uppgraderingsanläggningen på Källby avloppsreningsverk.

- Genom att upplåta anläggningen vid Källby har Lunds Energikoncernen bidragit till värdefull långtidstestning av vår lösning. Verkliga driftsdata har gett oss mycket större insikter än man kan få ut i laboratoriemiljö, säger Tihamer Hargitai, vd för Catator.

Catators lösning är unik på marknaden, eftersom teknik för små och medelstora flöden av gas har varit svår att finna.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mia König, kommunikationschef, Lunds Energikoncernen AB
072-541 78 50, mia.konig@lundsenergikoncernen.se
Liisa Fransson, FoU-ansvarig, Lunds Energikoncernen AB
076-770 09 29, liisa.fransson@lundsenergikoncernen.se
Tihamer Hargitai, vd, Catator AB
046-286 22 93, tihamer.hargitai@catator.se

Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy