Skip to main content

Många tillstyrker miljöansökan för Örtoftaverket

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:59 CET

Kommuner, länsstyrelse och myndigheter tillstyrker, med förbehåll för miljöprestanda, en etablering av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta.

Remissvar har inkommit från kommunerna Eslöv, Lund och Kävlinge, länsstyrelsen, Fiskeriverket och kringboende till den planerade anläggningen i Örtofta. Lunds Energikoncernen har i dagarna, via sitt dotterbolag, Eslöv Lund Kraftvärmeverk skickat in sina svar.

- Förbehållen är förhållandevis rimliga. Det är glädjande att se en samsyn kring behovet av anläggningen från olika myndigheter och det ger oss ett gott hopp inför fortsatta förhandlingar, säger Nils-Ove Rasmusson, vd för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB.

- Årets vinter har tydliggjort behovet av att etablera mer kombinerad produktion av fjärrvärme och el i Skåne. En produktion från Örtoftaverket motsvarar dessutom samhällets krav på klimatsmart energi. Lokaliseringen är sedan tidigare godkänd av regeringen, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ).

Förhandlingar genomförs i slutet av mars. Förhoppningen är att Miljödomstolen offentliggör sitt beslut innan sommaren.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, koncernchef, Lunds Energikoncernen AB (publ)046-35 60 01 alt. 070-512 03 80, e-post: jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.seNils-Ove Rasmusson, vd för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB046-35 60 30 alt. 070-515 98 71, e-post: nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy