Skip to main content

Örtoftaverket prövas inte av HD

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 12:50 CET

Högsta Domstolen (HD) – avser inte att pröva Miljööverdomstolens beslut rörande det planerade kraftvärmeverket i Örtofta. Därmed står Miljödomstolens beslut i ärendet fast. Det innebär att Lunds Energikoncernen nu har tillstånd för kraftvärmeverket både vad gäller miljöprövning och detaljplan.

Redan för ett par år sedan fastställdes detaljplanen och nu har HD valt att inte ompröva miljötillståndet.

- HD:s beslut sätter punkt för en lång tillståndsprocess. Ärendet har prövats två gånger i Miljödomstolen och varit lika många gånger i Miljööverdomstolen, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB.

- Med det beslut som finns är planen att vi sätter spaden i jorden och går från planering till handling under februari/mars 2012. Byggtiden beräknas till två år, säger Nils-Ove Rasmusson, vd för dotterbolaget Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB.

Kraftvärmeverket är planerat för förnybara bränslen vilket årligen minskar koldioxidutsläppen med 350 000 ton. Anläggningen ska förse 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv med fjärrvärme och öka elproduktionen i elområde Malmö som har ett betydande underskott på el.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB (publ)
046-35 60 01 alt. 070-512 03 80, jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.se

Nils-Ove Rasmusson, vd för Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB
046-35 60 30 alt. 070-515 98 71, nils-ove.rasmusson@lundsenergi.se

Lunds Energi ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy