Skip to main content

Örtoftaverket värmer upp!

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 13:00 CET

Torsdagen den 12 december börjar Örtoftaverket leverera värme till fjärrvärmenätet. Därmed är stora delar av den nya biokraftvärmeanläggningen igång. Örtoftaverket är ett nyckelprojekt för Kraftringens arbete med att skapa hållbar energi och tillväxt.

På slätten utanför Eslöv är Kraftringen nu i full gång med att köra igång och trimma in sitt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk, Örtoftaverket. En enorm satsning som till våren kommer att försörja cirka 50 000 hushåll i Lund, Lomma och Eslöv med fjärrvärme och motsvarande hela Eslöv med el.
Redan på måndagen provöppnades ventilen till fjärrvärmenätet, och nu på torsdagen är Örtoftaverket alltså igång på riktigt med att leverera värme ut i regionen.

- Fjärrvärme är en dominerande uppvärmningsform i Lund, Eslöv och Lomma, och Örtoftaverket är en långsiktig och avgörande satsning där vi säkrar upp för framtida generationer. Framtidens energi är närproducerad, förnybar och hållbar, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. 

När värmen nu släpps på fjärrvärmenätet sker det försiktigt. Lite i taget för att sakta men säkert kunna trimma in systemet.  I mars 2014 räknar man med att vara uppe i full produktion. Örtoftaverket är ett kraftvärmeverk, vilket innebär att det även ska producera el. Leveransen av el till det regionala nätet är nästa milstolpe som planeras strax efter nyår. Anläggningen invigs officiellt i april 2014.

Fjärrvärme är den tveklöst mest klimateffektiva uppvärmningsformen eftersom den till största del kommer från förbränning av olika spillmaterial. På Örtoftaverket handlar det om spill från skogsindustrin och returträ. Stockar, toppar, grenar och gamla byggpallar – som ändå inte går att använda – omvandlas här till energi.

- Att vi nu börjar leverera fjärrvärme är en oerhört viktig milstolpe för projektet, men också för regionen. Med en modern och kraftfull anläggning som Örtoftaverket effektiviseras hela vår fjärrvärmeproduktion, säger Richard Bengtsson, projektchef för Örtoftaverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Bengtsson, projektchef Örtoftaverket
072-551 57 71, richard.bengtsson@lundsenergi.se

Mia König, presschef på Kraftringen
072-541 78 50, mia.konig@kraftringen.se

Fakta om fjärrvärme
• Fjärrvärme är ett system där vatten med hög temperatur (upp till 120 grader) pumpas ut till fastigheternas egna vattenburna system, där energin via värmeväxlare förs över till fastighetens system.
• Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner och är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.
• Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform, eftersom den till stor del kommer från spillvärme från industrin eller förbränning av restavfall.
• Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning till förnybara bränslen den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalet.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.  Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. Läs mer på www.kraftringen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy