Skip to main content

Aranea går samman med Kiwa

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 08:40 CET

Aranea, Sveriges ledande certifieringsorgan inom ekologisk certifiering, och ett helägt dotterbolag till KRAV, går samman med det internationella certifieringsorganet Kiwa, för att kunna ge sina kunder bättre helhetsservice. 

Nu har KRAV och Kiwa skrivit på kontraktet om försäljningen av Aranea. Kiwa kommer att stödja Aranea när det gäller att vidga bredden på de tjänster företaget erbjuder och ge tillgång till Kiwas internationella nätverk och ackrediteringar för jordbruks- och livsmedelsprodukter. KRAV kommer att inrikta sig på att utveckla och följa upp sina regler samt att marknadsföra varumärket KRAV.

Aranea bildades 2006 av KRAV som dess operativa enhet med uppgift att certifiera ekologisk produktion enligt KRAVs regler. Samtidigt avreglerades certifieringsverksamheten så att även andra certifieringsorgan fick tillgång till marknaden.

År 2009 hade certifieringsverksamheten utvecklats ytterligare och var redo för nästa nivå. Under tiden insåg Aranea att många lantbrukare, livsmedelsföretag och butiker var intresserade av en helhetsservice, för att kunna få fler delar än enbart den ekologiska odlingen kontrollerade vid ett och samma besök.

Stora fördelar för kunderna
Bengt Persson och Christian Nyrén, Araneas styrelseordförande respektive VD, är entusiastiska över samgåendet med Kiwa.
”Araneas kunder behöver en väletablerad partner som kan bistå dem i alla aspekter av deras verksamhet. Genom att lägga Kiwas BRC, IPS, GlobalGap och välkända certifieringssystem som ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 och OHSAS till Araneas redan befintliga tjänster, kommer Aranea att befinna sig i ett mycket bättre läge. Eftersom lantbruk och livsmedelsförädling också har blivit i högsta grad internationella verksamheter kommer Kiwas internationella nätverk också att bidra till att ge våra svenska och internationella kunder mycket bättre service. Vi på Aranea betraktar partnerskapet med Kiwa som något som är till gagn för våra kunder, för vår organisations kontinuitet och för våra anställda. Detta kommer att göra livet lättare för våra kunder, eftersom vi kommer att kunna erbjuda dem heltäckande tjänster.”

Vidgat utbud av tjänster
Kiwas VD Paul Hesselink instämmer:
”Kiwa kommer att bli en stor aktör att räkna med på EU:s certifieringsmarknad genom att vidga sitt utbud av tjänster och sitt geografiska nätverk på det sätt som företagets kunder kräver. Med Aranea som partner kommer Kiwas ställning i Sverige och förhoppningsvis i Norden att stärkas och därmed också certifieringsverksamheten inom lantbruket och livsmedelssektorn. Kiwa har omkring 800 anställda och ett starkt nätverk av företagspartners. Kiwa verkar från ett 30-tal kontor i 9 länder vilka ger service till 40 länder över hela jorden. Inom sektorn för lantbruks- och livsmedelsprodukter kommer Aranea nu att kunna erbjuda Kiwas certifieringssystem som ISO 22000, HACCP, GMP+, BRC och GlobalGap. Utöver sådana internationella certifieringssystem kommer Kiwa att kunna erbjuda mycket uppskattade och praktiska nationella system som IP Sigill i Sverige eller som IGP Citrus, Natursense och Naturane i Spanien. Kiwagruppen kompletterar därmed omfattningen av sin service inom sektorer som vatten, energi och gas, bygg och anläggning, transport och hälsovård med en starkare ställning inom sektorn för jordbruks- och livsmedelsprodukter. Detta kommer att bli ett unikt serviceerbjudande till de europeiska marknaderna”.

Fokus på regler och varumärket
Som KRAV:s styrelseordförande Bo Berg ochVD Lars Nellmer uttrycker det:
”KRAV kan nu koncentrera sig på vidare utveckling av reglerna liksom varumärket KRAV, i syfte att göra KRAV till ett medvetet val för en hållbar livsstil. Vi är övertygade om att Kiwa är rätt ägare för Aranea, för att skapa förutsättningar för en gedigen framtid. Vi på KRAV kan tänkas dra nytta av samspelet med Kiwa och deras internationella erfarenheter”.

Kiwa Nordic Holding AB, där Aranea nu ingår, kommer i sinom tid att erbjuda de svenska och nordiska marknaderna sitt breda sortiment av tjänster. Detta sortiment består av certifiering, inspektion, utbildning samt teknik som inriktar sig på certifieringstjänster för driftsystem, personer, processer och produkter.

Samgåendet mellan Aranea och Kiwa har skett med stöd från Solving IMCG, ett Solving Efeso-företag som verkar som företagskonsulter.

Kontakt:
Aranea
Christian Nyrén, VD, + 46 18 17 00 01
Christian.nyren@aranacert.se

KRAV
Bo Berg, styrelseordförande, + 46 705 74 96 05
Lars Nellmer, VD, + 46 18 17 45 01
Lars.nellmer@krav.se

Kiwa NV
George Mentjox, chef för Kiwa CorpCom, + 31 65 33 15 701
gm@kiwa.nl
www.1kiwa.com

Foto: Nu är försäljningen av KRAVs dotterbolag Aranea slutförd. Nya ägare är Kiwa, ett internationellt certifieringsorgan. Från vänster, Lars Nellmer, vd KRAV, Bo Berg, styrelseordförande KRAV, Paul Hesselink, vd Kiwa, Bengt Persson, styrelseordförande Aranea och Christian Nyrén, vd Aranea. Uppsala fredagen den 18/12-2009. Foto: August Åberg, Bildarkivet.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera