Ny undersökning: Varannan svensk orolig för hur klimatfrågan prioriteras efter valet

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:13 CEST

Över hälften av svenskarna känner en oro över hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valetoch oron bland kvinnor är störst. 9 av 10 konsumenter** beskriver sig själva som klimatmedvetna och störst är medvetenheten bland kvinnor.

YouGov har på uppdrag av KRAV frågat 1 006 konsumenter i Sverige om deras klimatengagemang. Undersökningen visar att över hälften av svenskarna känner en stark oro över hur klimatfrågan kommer att prioriteras nu efter valet. Störst är oron bland kvinnor där 61 procent känner väldig eller viss oro.

Sommarens extrema torka slog hårt mot svenska bönder och allt fler forskare är eniga om att torkan och andra extrema väder är tecken på växthuseffekten. 52 procent av kvinnorna uppger att de oroar sig mer för klimatförändringarna efter sommarens torka. Motsvarande andel bland män är 29 procent.

Fler kvinnor än män anser sig vara klimatsmarta, hela 92 procent beskriver sig som ganska eller mycket klimatmedvetna. Bland män är andelen 85 procent.

Det gör svenskarna för att leva mer klimatsmart
På frågan om vad man faktiskt gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart hamnar källsortering i toppen där 75 procent anger att de källsorterar, följt av att undvika att slänga mat samt välja svenskt/närproducerat. Att vara sparsam med el och leva mer energieffektivt samt att tänka på att välja ekologiskt eller KRAV-märkt i butik hamnar också högt upp på listan.

– Valen du gör i mataffären har stor inverkan på klimatet och miljön. Vår undersökning visar att många konsumenter förstår det. Att välja KRAV-märkta produkter när du handlar innebär inte bara ökad biologisk mångfald och minskad mängd kemikalier i jordbruket. Det betyder också en insats för minskad klimatpåverkan. Och efter sommarens torka gör du dessutom även gott för KRAV-bönderna som drabbats extra hårt, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.

Här är de tio vanligaste åtgärderna svenskarna gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart:

1. Jag källsorterar
2. Jag slänger inte lika mycket mat
3. Jag väljer oftare svenskt/närodlat
4. Jag försöker vara mer sparsam med el/leva mer energieffektivt
5. Jag försöker att välja ekologiskt eller KRAV-märkt
6. Jag försöker minimera min konsumtion
7. Jag försöker vara mer sparsam när jag tvättar
8. Jag försöker att äta mer vegetariskt
9. Jag köper secondhand
10. Jag väljer oftare cykel istället för bil

Det här tycker svenskarna är viktigast att göra för att minska klimatpåverkan
På frågan om vilken insats man tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan ser svaren lite annorlunda ut. Här hamnar att minska sin konsumtion i toppen, följt av att välja svenskt/närodlat oftare. På tredjeplats hamnar att fler väljer att flyga mindre.

Här är de tio insatser svenskarna tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan:

1. Försöka minimera sin konsumtion
2. Välja svenskt/närodlat oftare
3. Att fler väljer att flyga mindre
4. Att fler åker kollektivt
5. Inte slänga lika mycket mat som tidigare
6. Källsortera mer
7. Vara mer sparsam med el/leva mer energieffektivt
8. Äta mer vegetariskt
9. Att fler väljer elbil eller elhybrid
10. Köpa mer second hand

*40 % känner en viss oro, 14 % känner en väldig oro. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11–12 september 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige

**68 % är ganska klimatmedvetna, 20 % är mycket klimatmedvetna

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Över hälften av svenskarna känner en oro över hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valet* och oron bland kvinnor är störst. 9 av 10 konsumenter** beskriver sig själva som klimatmedvetna och störst är medvetenheten bland kvinnor.

Läs vidare »

KRAV rekryterar ny ansvarig för dagligvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:13 CEST

KRAV har rekryterat Caroline Hellbacher till en ny tjänst som marknads- och regelutvecklare inom dagligvaruhandeln. Caroline har mångårig erfarenhet från dagligvaruhandeln där hon arbetat med sortiment- och inköpsfrågor samt leverantörsamarbeten.

Årets mest hållbara förskola korad

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 14:47 CEST

Skogsbackens förskola i Stenungsund vann KRAVs pris Årets hållbara offentliga restaurang på White Guide Junior-galan som hölls i Göteborg på tisdagskvällen.

KRAV uppmanar till hållbara val

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 09:00 CEST

Varannan svensk känner sig orolig för hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valet*. Med nya kampanjen Hållbara Val menar KRAV att var och en av oss alltid kan göra skillnad. Genom kampanjen möter vi människor som i vardagen gör aktiva val för att minska sin klimatpåverkan.

KRAV satsar på Hållbara Restauranger

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 10:44 CEST

KRAV går in som samarbetspartner i Hållbara Restauranger för att vara med och driva utvecklingen av hållbara och ekologiska livsmedel inom restaurangbranschen.

Hanna Lukowiesky Årets Ekokock 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 14:44 CEST

Hanna Lukowiesky från KRAV-certifierade Lilla Bjers på Gotland vann titeln Årets Ekokock i Växjö. KRAV står bakom tävlingen, som genomfördes för femte året i rad. Huvudtemat i år var hållbarhet.

KRAVs regler gäller längre – ger utrymme att påverka nya EU-reglerna

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:04 CEST

Den 1 juli publiceras den nya utgåvan av KRAVs regler. Den gäller i två år istället för ett. Det ger KRAV möjlighet att påverka utformningen av den nya EU-förordningens detaljregler.

År 2021 börjar den nya EU-förordningen för ekologisk produktion att gälla. EU-förordningen ligger till grund för KRAVs regler, som behöver ändras i vissa delar för att följa de nya EU-reglerna. Fastän den nya förordningen är klubbad, och mycket därmed redan är beslutat, återstår en hel del arbete med utformningen av ett femtiotal detaljregler som EU-kommissionen beslutar om.

– Här har vi en chans att vara med och påverka. Istället för att lansera nya, egna regler till 2020 satsar vi på att medverka till att EU:s detaljregler blir så bra som möjligt för våra KRAV-certifierade lantbrukare och företag, säger Kjell Sjödahl Svensson, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV.

De nya reglerna publiceras på KRAVs webbplats den 1 juli och träder i kraft den 1 januari 2019.

Fem nyheter i KRAVs regler:

• Det blir enklare för KRAV-certifierade företag som producerar frukt och grönt att även Från Sverige-märka sina produkter. Ett avsnitt med hygienregler, som kan väljas till av den som vill, har lagts in i de allmänna verksamhetsreglerna.

• En tillfällig regeländring vid foderbrist som beror på extremt väder och torka införs. Ändringen möjliggör att ge djuren EU-ekologiskt grovfoder när KRAV-märkt inte finns och tillåter konventionellt grovfoder efter beslut om undantag från Jordbruksverket.

• Gränsvärdet för oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av GMO anpassas till samma nivå som EU-förordningen, det vill säga 0,9 procent. KRAV håller kvar sin strikta syn på att inte tillåta GMO i KRAV-certifierad produktion och kräver även fortsatt noggranna kontroller av de råvaror där risken är som störst för förorening av GMO. Det går utöver vad EU-förordningen kräver.

• Fiskbestånd som KRAV-certifierade fiskefartyg fiskar på måste omfattas av en gällande MSC-certifiering, då KRAV inte längre gör egna beståndsbedömningar. För att fisken ska kunna KRAV-märkas måste fiskefartygen även fortsättningsvis följa tuffa krav på klimatpåverkan och fångstmetod.

• För växtodling har reglerna om begränsning och beräkning av tungmetaller via tillförda gödsel-, jordförbättrings- eller kalkningsmedel gjorts tydligare.

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Den 1 juli publiceras den nya utgåvan av KRAVs regler. Den gäller i två år istället för ett. Det ger KRAV möjlighet att påverka utformningen av den nya EU-förordningens detaljregler.

Läs vidare »

Lidl storsatsar på KRAV-märkt råvara i chark

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:49 CEST

Som enda dagligvarukedja i Sverige satsar Lidl på en ekologisk charkserie med enbart KRAV-märkt grisråvara. Det är en god nyhet för alla konsumenter som efterfrågar chark från grisar som får gå ute och beta och böka på sommaren.

KRAV i Almedalen: 60 procent eko i skolan – dyr utopi?

Nyheter   •   Jun 14, 2018 15:47 CEST

60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen i Sverige ska vara ekologisk 2030. Men hur når vi dit? KRAV bjuder in till ett seminarium i Almedalen den 4 juli.

Coop Forum Sisjön vinnare av Årets Stora Ekopris

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:27 CEST

Coop Forum Sisjön i Göteborg vann Årets Stora Ekopris 2018 på onsdagens White Guide Green-gala. Butiken är bäst på ekologiskt och KRAV-märkt enligt en kartläggning av landets livsmedelsbutiker som White Guide Green gjort. Bakom priset står KRAV.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om KRAV

God mat görs på goda värderingar

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Adress

  • KRAV
  • Klostergatan 13, Box 1037
  • 751 40 Uppsala
  • Vår hemsida