Skip to main content

Debatt: Att värna om djur och miljö skapar fler lantbruksjobb

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 06:30 CEST

Den nationella livsmedelsstrategin måste ta i beaktande att Sveriges 3600 KRAV-certifierade jordbruk är levande bevis för att omsorg om människor, djur och miljö är konkurrenskraftigt. Om försäljningsökningarna för KRAV-märkt fortsätter i samma takt som de senaste åren behöver den ekologiska jordbruksmarken fördubblas, med möjlighet till 1000 nya jobb inom jordbruket.

Debatten om den nationella livsmedelsstrategin är hyfsat samstämmig om att det svenska lantbruket ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete och att det är landsbygden i Sverige som ska försörja oss med mat i framtiden.

Där det framförallt råder delade meningar är om svenska lagkrav på djur- och miljöskydd ska stå fast, eller sänkas till EUs regler för att inte tappa konkurrenskraft.

Vi menar att ekologiska och KRAV-certifierade lantbruk är levande bevis på att ett tydligt regelverk, som säkrar de mervärden som konsumenterna vill ha, är en konkurrenskraftig väg framåt.

Vi ser att betalningsviljan för mat från dessa lantbruk är hög. År efter år köper allt fler konsumenter ekologiskt och KRAV-märkt, som idag har en marknadsandel på knappt 7 procent. KRAV arbetar intensivt för att 20 procent av försäljningsvärdet av livsmedel i dagligvaruhandeln, food service och systembolaget ska vara ekologiskt och KRAV-märkt år 2020, vilket innebär stora marknadsmöjligheter för lantbruket i Sverige.

KRAV lät lantbruksekonomen Lars Jonasson räkna på vad som krävs av svenskt lantbruk för att nå en 20-procentig marknadsandel. Beräkningarna visar bland annat att 20-procentsmålet skulle kunna leda till att 1000 jobbtillfällen skapas inom jordbruket. Riktiga jobb med full betalning tack vare produkternas högre värde.

20-procentsmålet skulle också innebära en fyra gånger så stor försäljning som år 2014 då marknadsandelen låg på fem procent (2015 hade marknadsandelen ökat till 6 procent). Samtidigt innebär målsättningen inte att det behövs en lika stora ökning av den KRAV-certifierade arealen. Det räcker med en dryg fördubbling, från 12 procent till 27 procent av all jordbruksmark. Resten av ökningen kan hämtas in genom bättre utnyttjande av den redan existerande KRAV-certifierade produktionen.

Konkurrenskraftiga lantbruk i Sverige som värnar om människor, djur och miljö är vägen fram för den nationella livsmedelsstrategin. Framgången för ekologiska och KRAV-märkta livsmedel på marknaden visar att det är möjligt. Vi tror dessutom att en hög marknadsandel är fullt möjligt att nå inom de närmsta åren, särskilt om lantbruket i Sverige ställer om redan nu. Att ge lantbruket goda förutsättningar för ökad omställning är därför en viktig del av den nationella livsmedelsstrategin.

Anders Lunneryd, ordförande, Ekologiska Lantbrukarna
Kerstin Lindvall, hållbarhetschef, ICA
Lars Nellmer, vd, KRAV

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.