Skip to main content

Ekoforskning beviljas 12,5 miljoner

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2014 07:14 CET

Inom en särskild satsning på ekologisk produktion och konsumtion beviljar Stiftelsen Lantbruksforskning 12,5 miljoner kronor till ekoforskning. Ett av forskningsprojekten fokuserar på utmaningar med ekologisk slaktkycklingproduktion.

Forskningen finansieras med privata medel, bland annat en halv miljon från KRAV, och med statlig samfinansiering genom forskningsrådet Formas.

– Genom vår forskningssatsning hoppas vi kunna bidra till hållbara och långsiktiga lösningar på några av de utmaningar som finns för företag med KRAV-certifierad produktion, säger Lars Hällbom, Regelchef KRAV.

Ett av projekten som beviljats pengar är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om ekologisk slaktkycklingproduktion:

– Den här produktionen är väldigt liten idag, trots att efterfrågan är stor och många är intresserade av att starta eko-produktion. Produktionsfomen är kunskapskrävande och  bland annat saknas utvärdering av avelsmaterial (raser/linjer) och det är något vi kommer att fokusera på i vår forskning, säger Anna Wallenbeck, en av fyra forskare som ingår i projektet.

Forskningsprojektet utgår från förutsättningar i dagens produktion i Sverige och kommer att kartlägga nuvarande och framtida utmaningar för ekologisk slaktkycklingproduktion. Dessutom vill projektet presentera de möjligheter som finns för att hantera utmaningarna.

– Att vi beviljas forskningspengar innebär stora möjligheter till ny kunskap om ett relativt obeforskat område. Men även möjlighet att bidra till en hållbar utveckling av produktionsformen, säger Anna Wallenbeck som också betonar vikten av att arbeta tillsammans i ett tvärvetenskapligt forskarlag.

Projektet påbörjas under våren 2014 och de första försöken kommer att hållas i Skaratrakten under sommaren. Projektet ska avslutas vid årsskiftet 2016/2017.

Hela listan över ekoforskningsprojekt som beviljas medel: http://www.lantbruksforskning.se/?id=591&cid=11237&catid=2245&ShowArchive=1 

Foto: Lotta Jönsson

Kontakt:

Anna Wallenbeck, forskare, 018-674504
Lars Hällbom, regelchef KRAV, 018-17 45 18
Kristin Cooper, pressansvarig KRAV 0706-65 95 30


Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
• I dag finns det över 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 200 KRAV-certifierade produkter och cirka 2 000 livsmedelsföretag, butiker och restauranger.
• All KRAV-produktion kontrolleras.
• Läs mer på www.krav.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.