Skip to main content

KRAV söker fler växtodlare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 07:51 CET

För att möta den stora efterfrågan på KRAV-certifierad spannmål arbetar KRAV aktivt för att rekrytera fler odlare. Ett första steg är mötesplatsen ”KRAV-odlare” som från och med idag är en del av KRAVs webbplats.

www.krav.se/kravodlare berättar KRAV-bönder i Sverige hur det är att odla KRAV-certifierad spannmål. De delar med sig av tips och idéer för att inspirera och hjälpa andra spannmålsbönder att ställa om till KRAV.

– Det sitter i huvudet, inte i odlingen. För mig känns KRAV bra för både hjärtat, hjärnan och portmonnän, säger KRAV-bonden Bengt Åke Karlsson i Östergötland, en av de åtta bönderna som presenteras på webbplatsen.

De andra är:

  • Magnus Andersson, Björnegården, Lidköping
  • Stefan Andersson, Kungsör, Västmanland
  • Lars Askling, Fornåsa, Östergötland
  • Per Fredriksson, Storegården i Kestad, Götene
  • Emil Olsson, Slätte gård, Töreboda
  • Elisabeth Svensk, Björkvik, Sörmland
  • Mats Wennberg, Ärentuna prästgård, Uppland

Den ökade efterfrågan på KRAV-certifierad spannmål, ärter, åkerböna och oljeväxter, är inte oväntad. Under förra året ökade antalet mjölkkor i KRAV-godkänd produktion med över 5 000 kor till närmare 40 000 totalt. Det är till stor del dessa kor som behöver ekologiskt foder. Jordbruksverkets prognoser visar att det behövs cirka 58 000 ton spannmål till KRAV- korna under 2011. Spannmål som till viss del importeras.

– Vi hoppas att fler spannmålsodlare ska inse möjligheter med KRAV-odling, som är både lönsamt, roligt och utmanande, säger Staffan Carlberg, chef för Kundvård & Försäljning på KRAV.  

Läs mer:
KRAV-odlare

Jordbruksverkets prognos (pdf)

KRAVs marknadsrapport (pdf)

Kontakt:
Staffan Carlberg, Chef för Kundvård & försäljning,  KRAV, 018 17 45 11
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV 070 665 95 30

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

• Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
• I dag finns det cirka 4 000 KRAV-lantbrukare, 6 000 KRAV-certifierade produkter och drygt 500 livsmedelsföretag.
• All KRAV-produktion kontrolleras.
• Läs mer på www.krav.se

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy