Skip to main content

KRAV välkomnar WWFs rapport om fiske men anser att rankingen är orättvis

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 07:01 CET

När Världsnaturfonden, WWF, i veckan rankade sju miljömärkningar av fisk hamnade KRAV på en fjärdeplats. En alldeles för låg ranking som baseras på delvis felaktiga grunder.

– Rapportens perspektiv är snävt eftersom hållbart fiske handlar om mycket mer än bara fiskets påverkan på fiskbestånden. Dessutom har bedömningen gjorts enbart utifrån den engelska information som fanns öppet tillgänglig på vår webbplats, säger Lars Hällbom, KRAVs regelchef, som samtidigt poängterar att rapporten var efterfrågad.

– Rapporten behövs verkligen! Det finns så många miljömärkningar att det kan vara förvirrande. Rapporten visar också på de områden som vi kan förbättra, och det ska vi ta till oss, säger Lars Hällbom.

Till exempel måste det framgå tydligare av KRAVs fiskeregler hur KRAV säkerställer certifiering och bedömning av fiskbestånden, vilket får låga poäng i WWFs rapport.

– Vår öppna och väl förankrade regelprocess hos många intressenter är något vi är stolta över och det måste vi också kommunicera bättre, säger Lars Hällbom, som dessutom framhåller att KRAV måste fortsätta utveckla den engelskspråkiga delen av KRAVs webbplats.

– Den bristande engelska informationen om KRAVs regelprocess på vår webbplats är en av förklaringarna till den låga rankingen, säger Lars Hällbom.

En annan förklaring kan vara att WWFs rapport inte tar upp några av KRAVs andra kärnområden när det gäller fiskeregler, till exempel fiskebåtarnas och förädlingsindustrins miljöpåverkan. Det handlar om val av bränslen och kemikalier för att minska föroreningen från båtarna men också om krav på systematiskt miljöarbete inom förädlingsindustrin.

– KRAV reglerar fiskets miljöpåverkan hela vägen från fiskebåt till butik. Vi tar ett helhetsgrepp och från och med januari i år förstärker vi det med regler kring klimatpåverkan, säger Lars Hällbom.

Efter att rapporten gjordes har alltså KRAV, som första miljömärkning av fisk, introducerat tydliga regler för att minska fiskets klimatpåverkan. Till exempel reglerar KRAV hur mycket bränsle som fiskebåtarna får använda för att fånga en viss mängd fisk.

Även om KRAV tycker att placeringen på rankinglistan är låg, så får KRAVs certifiering, ackreditering och fiskebåtarnas spårbarhet höga poäng i utvärderingen. KRAV får också positiva omdömen på flera områden som inte räknas in i rankingen, till exempel reglerna kring miljöpåverkan från förädlingen av fisk och socialt ansvar.

WWF fortsätter också att rekommendera konsumenter att köpa både MSC-märkt och KRAV-märkt fisk eftersom ”dessa produkter har tydlig spårbarhet och är det mest miljömässigt hållbara valet på svensk marknad.”

Så här fungerar KRAVs fiskeregler
Först granskas ansökan om att öppna ett fiske av KRAVs fiskekommitté som består av flera fiskeexperter:

  • Friederike Ziegler, SIK
  • Kine Mari Karlsen, Nofima
  • Jonas Nilsson, Högskolan i Kalmar
  • Helena Röcklingsberg, Lunds universitet
  • Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF

 Fiskekommittén bedömer om:

  • fisket sker med uthålliga metoder på ett bestånd som är inom biologiskt säkra gränser
  • om redskapen är tillräckligt selektiva
  • om målarten innehåller onormala nivåer av miljögifter

För att säkerställa att allt underlag är riktigt och att processen är tydlig, skickas fiskekommitténs förslag till beslut på remiss till KRAVs medlemmar, styrelse, utvalda forskare, berörda myndigheter, fiskeföretag och organisationer. Remissen är även öppen för alla via KRAVs webbplats.

Slutgiltigt beslut fattas av KRAVs VD utifrån fiskekommitténs förslag till beslut och remissvaren. I beslutet fastställs också vilka redskap som är tillåtna och övriga villkor för ett godkänt fiske.

När ett fiske är godkänt, kan enskilda fiskefartyg eller fiskeföretag ansöka om certifiering av sin verksamhet enligt KRAVs regler.

Läs mer om KRAVs fiskeregler och de nya klimatkraven: http://www.krav.se/Foretag/Certifieringar/Fiske/

Läs mer om Världsnaturfondens och rapporten: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1276822-globala-fiskmarkningen-msc-bast-i-test

Kontakt:
Lars Hällbom, Regelchef KRAV 018 17 45 18
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV 018 17 45 06

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy