Skip to main content

Misstänkt köttfusk i fokus vid möte med certifieringsorganen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 17:42 CET

I nästa vecka kommer KRAV att diskutera åtgärder med anledning av det misstänkta köttfusket tillsammans med certifieringsorganen.

– Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att bedrägerier av de slag och omfattning som nu misstänks inte händer igen, säger Gunnel Sigurd, Verksamhetsansvarig, HS Certifiering AB.

KRAV har regelbundna möten med representanter från certifieringsorganen och nästa möte är torsdagen den 4/2.

– Frågan om köttfusk stod inte på dagordningen vi skickade ut men kommer givetvis att ges utrymme på mötet. Vi ska lära oss så mycket som möjligt av det som hänt, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

När KRAV fick kännedom om det misstänkta fusket inleddes en utredning tillsammans med HS Certifiering som var det certifieringsorgan som kontrollerade de två misstänkta företagen. Utredningen handlar dels om att kartlägga vad som hänt, om KRAV och certifieringsorganet agerat korrekt, om interna rutiner fungerat och om de behöver ändras. Det behövs också diskuteras behovet av specifika åtgärder för att hantera företag som medvetet fuskar, och andra generella kontrollmetoder.

Tillsammans utför de certifieringsorgan som är ackrediterade för att kontrollera enligt KRAVs regler mer än 10 000 kontrollbesök per år inom livsmedelssektorn, och de har erfarenhet från mer än 15 olika regelverk.

– Trovärdigheten i vårt certifieringssystem är avgörande för vår verksamhet och här samarbetar vi med certifieringsorgan och kunder. Vår bransch tycks tyvärr inte förskonad från kriminalitet av det slag som nu misstänks och här har vi lärdomar att dra och åtgärder att vidta, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

Kontaktpersoner:
Lars Nellmer, VD KRAV 070 0419930
Kristin Karlsson, Presschef KRAV 0706659530

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy