Skip to main content

Regeringen vill öka certifierad produktion och konsumtion

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:22 CET

Konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent 2010 i den offentliga sektorn enligt regeringens nya mål.

- Ett mycket positivt besked, säger Lena Söderberg, KRAVs vd. Det är intressant att regeringen inte bara satt upp mål för arealen utan även för konsumtionen.

- KRAV ser nu över reglerna för att göra det enklare för kommuner och landsting att visa att de gått över till KRAV-godkända livsmedel, berättar hon.

Regeringens nya mål för den ekologiska produktionen är att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av Sveriges jordbruksmark år 2010. Idag är den cirka 7 procent, vilket nästan innebär en tredubbling på fem år.

Anledningen till att regeringen vill fokusera på den certifierade produktionen är att den produktion som inte är certifierad säljs som icke-ekologisk. Att vara certifierad är en förutsättning för att få sälja produkten som ekologisk. Idag är ca 35 procent av den ekologiska jordbruksproduktionen certifierad. KRAVs dotterbolag Aranea Certifiering AB är en av två certifierare av ekologisk produktion, den andra är nyligen godkända Smak.

Sedan våren 2005 går det att få stöd för certifieringskostnaden. Detta är också ett sätt att stimulera produktionen.

- Det är positivt att regeringen nu tydligt visar att den ekologiska produktionen faktiskt är ett viktigt redskap för att nå de nationella miljökvalitetsmålen*, säger Lena Söderberg.

* Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Grundvatten av god kvalitet.


Ytterligare information:

Läs Pressmeddelande från Regeringen
http://www.regeringen.se/sb/d/6441/a/60472

Läs regeringens skrivelse
Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/96/07b5265d.pdf
Kontaktperson KRAV:
Lena Söderberg, VD, tel: 070-622 78 46

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera