Skip to main content

Renare vatten med ekologisk produktion

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2015 06:56 CEST

Att satsa på ekologisk mat och KRAV-certifierat lantbruk är vägen till bättre hälsa i form av både renare vatten och mat. Det är ett av KRAVs budskap under helgens matfestival i Brösarp i Skåne.

I Skåne är frågan om rent vatten viktig att belysa då landskapets vattendrag innehåller rester av flera olika miljögifter som bland annat kommer från det oekologiska lantbruket.

– Vatten är det viktigaste vi har och för mig har det alltid varit en självklarhet att inte bespruta med kemiska bekämpningsmedel. Jag hade inte velat vara äppelodlare om jag hade behövt använda medel som förstör vårt vatten, säger Lina Norrsell, som driver det KRAV-certifierade lantbruket Linas och binas i Kivik och Linderödsåsen i Skåne.

Lina Norrsell är en av Sveriges 3800 KRAV-märkta bönder. Tillsammans bidrar dessa bönder till renare vatten och ökad biologisk mångfald – miljövinster med ekologisk produktion.

Som KRAV-märkt bonde är Lina Norrsell inte med och sprider kemiska bekämpningsmedel till naturen runtomkring. Enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU under 2012 hittades rester av nio olika kemiska bekämpningsmedel i vattendragen i Skåne.

Till exempel Isoproturon, en herbicid, som påträffades 27 gånger över riktvärdet och ämnet Diflufenikan, en herbicid som uppmättes 38 gånger över riktvärdet. Enligt produktbeskrivningar är dessa ämnen mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (Se faktaruta längst ner).

Som deltagare på Skånes matfestival, tillsammans med KRAV, vill Lina Norrsell att festivalens besökare ska få möjlighet att upptäcka och lära sig mer om skånsk mat och dryck.

– Jag utgår från mig själv, vad jag skulle vilja köpa och äta. Det är viktigaste för mig är att vår natur ska vara så giftfri som möjligt. Hälsoaspekten kommer på köpet, säger Lina Norrsell.

Kontakt:
Linas och Binas 0768 12 29 22
Kristin Cooper, Presschef 018 17 45 06


SLUs miljöövervakning Skåne:

Diflufenikan, herbicid 38 ggr riktvärdet. Riskupplysningar enligt produktblad: H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Esfenvalerat, fungicid, 20 ggr riktvärdet. Riskupplysningar enligt produktblad: R22 Farligt vid förtäring. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön.

Isoproturon, Herbicid, 27 ggr riktvärdet. Riskupplysningar enligt produktblad: R40 Misstänks kunna ge cancer.R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön.R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter ivattenmiljön.

Metazaklor, insekticid, 27 ggr riktvärde. Riskupplysningar enligt produktblad: R22 Farligt vid förtäring.R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pikoxystrobin, fungicid, 7 ggr riktvärde Riskupplysningar enligt produktblad: R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadlig långtidseffekter i vattenmiljön.

Prosulfokarb. Herbicid, 6 ggr riktvärde. Riskupplysningar enligt produktblad: R38: Irriterar huden.R43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Pyraklostrobin, fungicid, 12 ggr riktvärdet. Riskupplysningar enligt produktblad: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.H315 Irriterar huden.H332 Skadligt vid inandning.H302 Skadligt vid förtäring.H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Taufluvalinat, insekticid, 25 ggr riktvärdet. Riskupplysningar enligt produktblad: R 50/53 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Tiaklopyrid, insekticid, 3 ggr riktvärde. Riskupplysningar enligt produktblad: R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. R40 Misstänks kunna ge cancer. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R 50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.