Skip to main content

Sju av tio vet att KRAV har strängare regler

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 06:00 CEST

Sju av tio konsumenter känner till att KRAV har strängare regler än EU-ekologiskt. Nästan lika många, 65 procent, nöjer sig inte med ekologiskt utan letar efter KRAV-märkta produkter i affären. Det visar en Sifo-undersökning.

KRAV är ekologiskt och mer därtill. På flera områden: klimat, djuromsorg, socialt ansvar och hälsa, går KRAVs regler längre än EU:s regler för ekologisk produktion. Kännedomen om KRAV är hög, 98 procent av alla konsumenter i Sverige känner till varumärket. 55 procent känner till EU-lövet, märket för EU-ekologisk produktion.

I KRAVs årliga konsumentundersökning som utförs av TNS Sifo sattes kännedomen om KRAV på prov: Hur väl känner konsumenterna till skillnaderna mellan KRAV och EU-lövet? På frågan ”Vilket av följande påståenden tycker du stämmer in på märkningarna KRAV och EU-lövet?” valde 70 procent det rätta alternativet: ”De två märkningarna står i grunden för samma sak, men KRAV har strängare regler på vissa områden”.

– KRAV vill göra det vi kan för att driva ekologisk produktion och konsumtion framåt. Det är vårt uppdrag och därför är det extra roligt att så många konsumenter känner till att det finns en skillnad mellan KRAV-märkt och annan ekologisk mat, säger Katarina Wolf, marknadschef på KRAV.

Andelen konsumenter som köper KRAV-märkt ofta eller ibland ökar från år till år och ligger nu på 79 procent. 65 procent letar aktivt efter just KRAV-märkt ofta eller ibland när de handlar ekologiskt. De som känner till att KRAVs regler är strängare väljer i högre grad KRAV-märkta produkter.

– Nästan 40 procent av de som kände till KRAVs strängare regler köper KRAV-märkt så ofta de kan. Det kan jämföras med 22 procent bland dem som inte kände till skillnaden. Det visar på engagerade och motiverade konsumenter, vilket såklart är glädjande, säger Katarina Wolf.

Undersökningen ger också en glimt av drivkraften bakom att leta efter KRAV-märket i affären. 46 procent av konsumenterna instämmer i påståendet ”Genom mina konsumtionsval kan jag som enskild individ vara en del av lösningen på klimat- och miljöhoten”.

Om undersökningen:
TNS Sifo har genomfört en kännedomsundersökning bland konsumenter i Sverige på uppdrag av KRAV sedan 2011. Syftet är att undersöka konsumenternas köpbeteenden och deras attityd gentemot ekologiska och KRAV-märkta livsmedel. Urval gjordes riksrepresentativt ur TNS Sifos onlinepanel och svar samlades in jämt över åldrarna 20–70 år. 1 000 intervjuer genomfördes mellan 25 september och 2 december 2015.

Kontakt:
Katarina Wolf, Marknadschef KRAV: 070-386 07 10
Kristin Karlsson, Presschef KRAV: 070-665 95 30

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.